Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Pažinimo kelias per savast? T?SINYS 3
Pagrindinis / Animizmas / Turinys / Egl? Samulyt? / Pažinimo kelias per savast? T?SINYS 3
 Septynioliktoji pamoka.

Kūčios / Kalėdos Laiko Rate.


Mūsų, pagoniškoji, pasaulėžiūra arba TikĖjimas (tikų ėjimas Laiko Rate) – ne senovė, ne atgyvena, bet MĄSTYMO BŪDAS. Kam reikalingos šventės? Kam-apeigos? Tam, kad ypatingomis metinio ciklo datomis galėtume tinkamai pasijungti Laiko bangų energetiką, kuri mums neš sėkmę, sveikatą, pasiturintį gyvenimą. Tam,kad puikiai išmanydami Visatos (Visumo) dėsnius, galėtume universaliai taikyti juos savo gyvenimuose. Ir dar tam, kad mūsų šventės nebūtų beprasmis tuščias laiko švaistymas, o kad kiekvienos šventės metu galėtume pasidėti tvirtus pamatus ateinančiai savaitei, gal mėnesiui,gal visiems metams, o gal ir metų ciklams: 7-neriems, 12-kai ir t.t.

         Mūsų, pagoniškosios, šventės – sakralios. Švenčių centre – ne vaišingumas (kaip prirašyta knygose), ne derlingumas, o ŽMOGUS. Rėdos/Laiko Rato kulminacija – Rasos šventė. Čia sprendžiama priešprieša tarp NOKTI ir NYKTI. Kūčiose sprendžiama priešprieša tarp KŪSTI ir KUSTI (suliesėti ir atkusti).Tai – vertikalus arba dvasinis lygmuo, kadangi šioje šventėje išorinių pasikeitimų nėra (kaip ir Rasos šventėje). Išoriniai pasikeitimai regimi pavasario ir rudens švenčių cikluose. Taigi, daug sudėtingiau suvokti šventes, kurios nėra egzistenciniai lūžiai, matomi, išgyvenami. Vertikalaus lygmens šventėse vyksta dvasinio pasaulio pasikeitimai: savęs harmonizavimas, pakėlimas savęs į aukštesnį dvasios lygmenį, todėl tiek daug prasmingų, sakralių, nuostabiai gražių apeigų, ypatingų dainų, simbolių ir elgesio taisyklių.

     Gavėnia  arba Velykėlės (senovinis pavadinimas Vėl ir vėl keliasi), dabar – Velykos ,Rasa/Joninės  ir Ilgės/vėlinės turi atitikmenis žmogaus gyvenime. Kūčios/Kalėdos – neturi, nes ši šventė vyksta žemiausiame, tamsiausiame, pomirtiniame arba dvasių (dejvės Maros) pasaulyje. Taigi, tai grynai dvasinis virsmas. Kaip gi pasiruošti šiam virsmui?

Esminis dalykas – sielos suharmonizavimas: tai ir ilgesnis buvimas vienumoje ir susitaikymas, visų problemų išsprendimas iki Kūčių, nes dėsi pamatą visiems ateinantiems metams. Vidinė darna ir rimtis – tai esminė sąlyga žiemos švenčių cikle. Prieš Saulės grįžimo šventę būtina apeiti, apvažiuoti draugus, gimines, kaimynus, atsiimti bei sugrąžinti skolas. Jokiu būdu tuo metu nesiskolinti ir neskolinti, nes susieji žmogų su praeitimi. Kaip ir kiekvienos kalendorinės šventės išvakarėse ir žmogus ir gamta atsiranda virsme – nestabilioje situacijoje, grasos (grėsmės) būsenoje. Pačiame virsme tvyro kažkas ypatingo. Virsmo zona (taškas) – tai gėrio ir blogio sankirta. Kaip ir Rasoje, taip ir Kūčiose regime suaktyvėjusias tamsiąsias, galingąsias jėgas. Pasakose, sakmėse – piktosios viliokės laumės (nemaišyti su išmintingomis aiškiaregėmis raganomis), bildukai, kaukučiai ir kitokios, ištrūkusios  iš dvasių pasaulio, būtybės. Laumės kulia kluone,vanojasi eketėse,arba ant tuščių avilių lekia į puotas. Čia pat – apsauga ir budėjimas. Apsaugos priemonės – burtažodžiai, ženklai (simboliai), spalvos, tam tikri judesiai, veiksmai. Labai stipri apsaugos priemonė yra Ugnis, todėl visose pagoniškose šventėse kuriamas šv.Aukuras arba židinys.

Žiemos švenčių cikle – Kūčiose, Kalėdose žmonės gult eiti neskuba: Ugnis kūrenama per naktį. Reikia budėti, reikia susisiekti su Kūrėju/Laiku, reikia atiduoti jam pagarbą, reikia sukviesti visus deivius ir deives, reikia išsakyti savo mintis, pateikti prašymus per šventą Ugnelę Kūrėjui. Tam skirta mūsų gimtoji kalba, TARMĖS. Gaila, kad baigiame sunaikinti šventą tėvų ir protėvių kalbą. Jos vietoje –suprimityvėję, suprastėję, sunykę, pilni svetimybių ir keiksmažodžių menkaverčiai žodžiai: kalbame gausiai ir tuščiai... apie nieką... Juk kalba tai – žmogaus sielos daina. Taigi, kokia siela, tokia ir kalba... Darkyta, nuskurdusi kalba nuskurdino ir mūsų sielas. Padainuokite, pagiedokite archaiškas giesmes, dainas: rasite begalinį kalbos turtingumą: nieko bereikalingo, kvailo, tuščio; kiekvienas žodis neša giliausias žinias, giliausią prasmę. Žodžiai, sakomi ar išdainuojami  prie šventos Ugnies, eina į Amžinąją Ugnį – Žvaigždynus, Visatą, į Kūrėjo/Laiko energetinį Centrą, o po kurio laiko grįžta, prisipildę tūriu – išsipildžiusia svajone, tam tikrais veiksmais. Dėsnis pagal protėvių paliktas patarles, išminties priesakus, pav: „Žodis žvirbliu išlekia – jaučiu sugrįžta“ ir kt. Įsiskaitykite ir įsiklausykite  kas čia pasakyta. Mūsų giesmės ir dainos – esminė jungtis su Kūrėju. Mes neturime maldų kaip krikščionys, mūsų maldos – giesmės, dainos. Kai nustojome dainuoti savąsias dainas – nuskurdome savo dvasia ir siela. Aišku, ne visi. Yra dar tikrų lietuvių, dainuojančių sakraliąsias, gražiąsias mūsų dainas. Paklauskite šių žmonių ir jie atsakys, kad yra sveiki, stiprūs, pakankamai laimingi, nesiskundžiantys jokiais gyvenimo sunkumais.

     Kūčių nakties nepaprastumas – tas ypatingas virsmo taškas, kai ir su nerimu, ir su džiaugsmu lauki kažko naujo, stebuklingo, kažko šviesaus. Sulauksi tik tokiu atveju, jei darysi viską kaip reikia: Nėra esmė 12-ka valgių. Esmė – šeimos susirinkimas, vertybių pasitikrinimas, apeigų, veiksmų sakralumas ir žinojimas, ko tu lauki, kokios ateities nori. Esmė – linksmumas, alasas, bendravimas, dainos, rateliai, dovanos (savo rankų darbo arba labai kulios – dėmesys žmogui). Pavyzdžiui, jei dovanoji indą –dubenėlį, vazelę ar panašiai – negalima dovanoti tuščio, reikia kažką įdėti. Jei piniginę – taip pat įdėti nors du centus, ar du litus (skaičius taip pat turi reikšmės: jei dovanoji vieną – nelinki išsileidimo, kūrybos ar poros, jei dovanoji ką nors tris – linki materialumo ir t.t., žiūrėti skaičių prasmes). Baisu, kai visas šventės akcentas – brangios dovanos: kompiuteris, mobilūs telefonai ... Jie negyvi, nieko žmogaus dvasiai nelinkintys.

      Kūčių vakarienės metu valgiai turi būti lietuviški: ne bananai, apelsinai, o riešutai, obuoliai, grybai, medus, avižos, kviečiai ir kt., viskas, kas iš močiutės  ar savo daržo, sodo, viskas, kas auga Lietuvoje. Būna 12-ka, 9, būna ir 13-ka valgių, kadangi mes turėjome 13-ka mėnesių: tryliktas, pasirodantis kas treji metai, vadinamas Uosiu. Jis eina po gruodžio mėnesio pagal Mėnulio kalendorių. Gaila, kad prarastas ir šis ypatingas mėnuo, kuris yra be galo svarbus: nustato gaires (energetiniame lygmenyje) atrinantiems 12-kai metų. Pagal lietuviškąjį,  Mėnulio, kalendorių, Ilgiausios nakties šventė švenčiama gruodžio 13 –tą dieną arba Uosio 13-tą dieną. Tai ne visada atitinka dabartinio kalendoriaus datą, gruodžio 24-tą. Todėl pagoniškoje pasaulėžiūroje gyvenantys lietuviai švenčia, būtent, pagal gamtos ( Mėnulio) kalendorių.

        Švęskite Trumpiausios ir Ilgiausios naktų šventes su savo, lietuviškais papročiais, su savo spalvomis, savo dainomis, savo ženklais, su šventa Ugnimi, o ne su kančios kryžiais. Laukime atbėgančio devyniaragio elnio, kuris atneša Saulę ant savo ragų ir dainuokime, bendraukime, linkėdami vienas kitam kloties, sėkmės, Perkūno ir Laimos palaiminimo bei palydos.
 
Eglė Samulytė

Rašyti komentarą >> Skaityti komentarus (4)
 
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 10
2012.01.20 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt  aštuntoji  pamoka. Nacionaliniai lietuvių/latvių  (leatų)  ženklai.      Mūsų, leatų, ženklai grįsti Visumo dėsniais ir žvaigždynų stiliais. Jie dažniausiai naudojami mūsų tautiniuose raštuose, drabužiuose, drožyboje, architektūroje, audinių, mezginių ornamentikoje, tautodailėje, papuošaluose.   Pažįstant ženklus, galima juos perskaityti, kadangi jie – žinios, informacija, perteikta simboliais, ne raidėmis. Norint suprasti mūsų nacionalinę simboliką, reikia šiek tiek žinių apie žvaigždynų  Misiją. Tai nėra tik puošmenos audiniuose, juostose, papuošaluose, bet jie turi apsauginę funkciją bei  padeda pasijungti energetines Laiko tėkmės galių jėgas sėkmei, laimei, sveikatai.     Kiekviena...
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 9
2012.01.19 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt šeštoji pamoka.                  Gimties virsmas. Dubultas  (dvigubas)  gimimas  pagoniškame Tikėjime.   Tikriausiai esate girdėję posakius, kad mes gimstame du kartus arba: „tokių gerų tėvų – toks prastas vaikas; tokių nevykusių tėvų – toks puikus vaikas“...Kodėl taip atsitinka?    Teisingas Gyvenimo Būdas reikalauja žinių apie Visumo (Visatos) sandarą ir Tavojo požiūrio į Tikrovę, Pasaulėžiūrą.   Kiekvienas materialus dalykas ar kūnas yra suponuotas iš energetinių bangų – ŠviesiaGarsių,– tarsi iš siūlų suvytas kamuoliukas, turintis savyje TURINĮ/TŪRĮ, ESMĘ ir GEBĄ KURTI: tai – 4-matis Vienetas.  Šio...
 
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 8
2011.12.13 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt penktoji pamoka. LYDĖTUVĖS – Laidotuvės/deginimas pagoniškoje   tradicijoje  „Iš Žvaigždžių Ugnies atėjome – į Žvaigždžių Ugnį sugrįžtame„ -  teigė senčiai ( protėviai). Ilgus tūkstantmečius mes, leatai, išeidami į savo Žvaigždę, deginomės ugnyje. Vatikanas ir jo tarnai lenkai uždraudė mūsų paprotį, ir mūsų mirusiuosius ėmė laidoti žemėje. Po paskutinio valdovo, Kęstučio, sudeginimo ėmė dygti kapai, į kuriuos mūsų mirusiuosius laidojo su karine amunicija, žirgais.    Kryžnešiai yra Žemės/Saulės energetikos vaikai; mes – leatai – Mėnesio/Žvaigždžių energetikos, kuri yra visiškai skirtingo suvokimo, skirtingos mąstysenos, skirtingo Gyvenimo būdo išraiška. Kryžnešiai...
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 7
2011.06.05 HomoSanitus / Eglė Samulytė
                    Dvidešimt trečioji pamoka ŠEIMA  PAGONIŠKOJE  PASAULĖŽIŪROJE Vestuvės  Pagal pagoniškąja pasaulėžiūrą vestuvės arba jungtuvės yra Rasos šventės projekcija žmogaus gyvenime. Jei Rasos šventėje sujungiama ugnis ir vanduo į vieną Visumą, tai Vestuvėse sujungiamas vyras su moterimi ( vyras atstovauja ugnies stichijai o moteris – vandens).         Jungtuvės tai – naujos šeimos sukūrimo iškilminga šventė; šventas ir kartu lemtingas dalykas. Ne tas pats, kaip atšvęsi. Čia taip pat galioja patarlė „Kaip klosi – taip miegosi„  arba „Ką šauksi – tas ateis„....
 
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 6
2011.03.31 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt pirmoji pamoka. Pupuolių arba Marių Žvaigždės šventė.              Visada būna kovo 13/14 datoje, Mėnulio jaunatyje.   Pupuoliai – tai žilvičių pavasariniai žiedai. Sidabruotos pilkos spalvos pūkuotukai arba „kačiukai„. Pagrindinė šventės Misija – žadinti, budinti visas Esybes, kad nevaikščiotum mieguistas. Šeimoje žadinama MARGUČIU ir paukščio plunksnele. Žadina tas, kuris pirmas atsikelia ryte.  Už tai žadintojas per Velykėles gauna pora margučių. Žadina nuo veidrodžio atsispindinčiu „saulės zuikučiu„ arba paukščio plunksnele braukia per veidą. Kaip ir kitose šventėse svarbi ir sveikintojų apranga: būtinai su pelerinom, apsiaustėliais (tai simbolizuoja...
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 5
2011.03.05 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimtoji pamoka. Pagoniškosios šventės ir žvaigždynų simbolika.     O – pusiau baltas, pusiau juodas, kaip visose pirmapradėse tradicijose, pagoniškame Tikėjimo moksle vadinamas šviesotamsos simboliu/ženklu... Dar vadinamas KerraRačiu (keras – centras ir ratas) arba dejvės Indros Akimi/žvilgsniu (tas pats kaip Visareginti Akis) dangaus skliaute. KerraRačio  Pilyje  (dejvės Indros Akyje)  yra  ApuokKacio (apuokas/katinas ) žvaigždynas: 4 – rios žvaigždės ir dar dvi prie jų. Tai vadinamasis centro Šešialangis (šešialangio sistema). Mūsų žyniai sako, kad tame šešialangyje yra visų dangų sistemų pradžių pradžia. Dejvės Indros šventės metiniame cikle: vasario 1-2, gegužės 1, rugpjūčio 2-3, lapkričio...
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 
Racionalus žmogus pats adaptuojasi prie savo aplinkos. Neracionalus gi atkakliai bando pačią aplinką pritaikyti prie savęs. Kaip tik todėl visas progresas ir priklauso nuo neracionaliųjų.
Bernardas Šou
Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Naujausi komentarai
Anita Martina
2015-06-21 16:42:11

Mintis
2015-06-21 13:42:22

Reikia
2015-06-21 12:29:50

Išmintis
2015-06-21 11:15:01


2015-06-20 18:26:54


2015-06-20 17:29:26

Bet
2015-06-17 22:04:54

Tomas
2015-06-13 00:43:23

Straipsnis
2015-06-11 21:39:14


2015-06-11 18:45:02

Mrs Paula
2015-06-11 00:27:32

Asta
2015-06-10 16:18:42

Autoriui
2015-06-09 23:17:25

join the illuminati today
2015-06-08 04:00:27

Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės