Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Pažinimo kelias per savast? T?SINYS 5
Pagrindinis / Animizmas / Turinys / Egl? Samulyt? / Pažinimo kelias per savast? T?SINYS 5
Dvidešimtoji pamoka.

Pagoniškosios šventės ir žvaigždynų simbolika.

    O – pusiau baltas, pusiau juodas, kaip visose pirmapradėse tradicijose, pagoniškame Tikėjimo moksle vadinamas šviesotamsos simboliu/ženklu... Dar vadinamas KerraRačiu (keras – centras ir ratas) arba dejvės Indros Akimi/žvilgsniu (tas pats kaip Visareginti Akis) dangaus skliaute.

KerraRačio  Pilyje  (dejvės Indros Akyje)  yra  ApuokKacio (apuokas/katinas ) žvaigždynas: 4 – rios žvaigždės ir dar dvi prie jų. Tai vadinamasis centro Šešialangis (šešialangio sistema). Mūsų žyniai sako, kad tame šešialangyje yra visų dangų sistemų pradžių pradžia.

Dejvės Indros šventės metiniame cikle: vasario 1-2, gegužės 1, rugpjūčio 2-3, lapkričio 1-2  (Ilgių šventė)  ir gruodžio 29-30  (metų mainos šventė) datomis. Dejvės Indros Misija – pažadinti  visų sistemų kiltis naujam ciklui. Taigi Indra – tai šviesotamsa, įstrižai perskirta pusiau. Indros vardinės būna vasario 1 dieną.

Visi dangaus žvaigždynai Mūsų Tikėjime turi gražius žaismingus vardus ir atitinkamus žymėjimus – ženklus/rūnas. Didžiųjų Grįžulo Ratų rūna yra kaip pasvirusi Y vingiuota  „ kojele“, kaip pasvirusi taurė ar tulpės žiedas, kaip vandens lelija  (stilizuota). Pagoniškais Tikėjimas ugdo labai atsakingą asmenybę, atsakingą už viską: gamtą, šeimą, tarpusavio bendravimą, elgesį visose srityse ir kt. Jame sakoma: jei prisiskinsi vandens lelijų – prisišauksi didelę nelaimę į namus, netgi priešlaikinę mirtį.

Didžiųjų Grįžulo Ratų įtaka tokia: jei Esybė nusikalsta Visumo dėsniams – suserga kasos, tulžies pūslės, kiauštakių ligomis. Gydytis reikia neatidėliojant, liga atsikratant mėnulio sengalio fazėje. Nebūkite gobšūs, daugianoriai, nesikankinkite abejonėse, gyvenkite pagal Visumo dėsnius ir viskas bus gerai.

Dar vienas žvaigždynas – WaldMiera/MierWaldė (valdovė mierų), dabartinė Kasiopėja. Žymima raidėmis W/M, M/W. Mūsų pasakose – gražuolė (nuolat gręžiojasi kaip tas žvaigždynas). Rūna W. Waldmieros Misija – valdyti ir palaikyti darnoje energetines bangas. Ženklą W turime savo delnuose – įsižiūrėkite: tai apsaugos ženklas. Kai ištinka nesėkmės, žieduojame Waldmierai ir prašome jos globos ir palydos.

Mūsų Tikėjimuose lemtingos arba švenčių datos nustatomos pagal Mėnulio kalendorių. Lemtingos datos yra 13/14 kiekvieno mėnesio, kai užteka Mėnulio jaunatis, 19/20, kai užteka Mėnulio priešpilnis, 25 – Mėnulio pilnaties patekėjimo data, 1/2 kiekvieno mėnesio datos, kai pateka delčia ir 7/8 naktidieniais, kai užteka Mėnulio sengalis. Kiekvieno mėnesio 11/12 datos vadinamos Juodojo arba Tamsiojo Mėnulio laiku, todėl negalima kurti šventos Ugnies aukuro, negalima tomis dienomis būti su neaiškiais, ne savais žmonėmis: reikia tą laiką pabūti vienumoje arba tik su artimiausiais, mylimais ar su bendraminčiais. Tas dvi paras Mėnulis dingsta: jo visai nesimato dangaus skliaute.

Pavasario  šventės
                          
Suvijaus arba Lizdų šventė.

Visada būna Kovo 7/8 d. Mėnuo – Sengalis.

Lemtinga data. Turi galingą DAUGIO, – dejvės Maros, – jėgą. Šiuo metu Visume yra stiprus Laiko tėkmės spiralinis vadinamasis   Sukatas/Suvijus
(susuja, suveja). Suvijus (dabartinėje mitologinėje literatūroje vadinamas Sovijum) ženklina spiralinę Laiko tėkmę – Sukatą, tarsi lizdo sukimą, todėl ši šventė skirta lizdų sukimui, namų statymui...

  Laša varvekliai. Mes puošiamės lašo formos papuošalais. Skrybėlaites, paltų atlapus puošiame alyvų ar vijoklių žiedais, pagamintais iš šilko.
Pavasario paukštis – vyturėlis arba vieversėlis, verčiąs žiemos laiką į pavasario. Menes, kambarius puošiame vyturėlių stiliaus papuošalais iš šiaudų. Vieversėlių laikas žadina artojus VERSTI vagas (virsmas). Gaminame naujus Luktūrėlius/žibintus, „Sodus“ iš šiaudų ir kabiname juos prie lubų. Luktūrėliai besisukiodami valo menės, buto energetinį Lauką. Šiaudinius Luktūrėlius dovanojame vardynose, vestuvėse. Tai gyvasties galių jėgų modelis. Suvijaus Luktūrėliai skirti metiniam laikui kaip varomoji jėga. Kai ant žirgo  (medinio, keramikinio) karčių pakabintas luktūrėlis nebesisuka, vadinasi, patalpa energetiškai labai užteršta ir ją reikia išvalyti. Gal yra nepadoriai besielgiančių svečių, melagių, sukčių, kuriuos reikėtų išprašyti. Gal pačiam reikia keistis gal keisti gyvenimo būdą. Pradėsi sapnuoti mirusius, o tai reiškia, kad reikia atsiriboti nuo kai kurių giminaičių, draugų, kurie sąmoningai ar nesąmoningai Tau neša nesėkmes, linki blogo, veidmainiauja. Mūsų patarlė „Su kuo sutapsi – tuo pats tapsi“ aiškinama energetiniame lygmenyje: su kokio lygio žmogumi bendrausi – tokiu ir pats pasidarysi. Dėl to mūsų Tikėjimuose elgetoms pinigai nedalinami: energetiniame lygmenyje Tu su juo „susiriši“ ir pats tapsi tokiu. Padėti būtina tik tiems žmonėms, kuriuos Tu gerai pažįsti: doriems, sąžiningiems, artimiesiems, draugams. Sapnuose mirusieji ateina iš kitų matavimų ir praneša apie artėjančias negandas, nelaimes. Gintis nuo nedorų, klastingų žmonių reikia tais pačiais 5-iais įnagiais: Spalva/Garsu (drabužiai, žodžiai, dainos), Miera/Stiliumi  (skaičiai, apranga, papuošalai) ir Data (švęsti SAVO šventes prie Švento Aukuro). Nusikratyti šių kenksmingų Laukų reikia per Mėnulio delčią, sengalį (rankų tam tikrais judesiais, gyva ugnele atliekant energetinio valymo judesius, žolynais, užkalbėjimais ir kt.).

            Šventės papročiai :
1. Aitvarų leidimas.
2. Žaidimai , šokiai su vėjų malūnėliais iš popieriaus ant pagaliukų.
3. Vyrų „ kariūnų“ šokiai.

             Šventės vadovo (vedančiojo)  simbolis – LAZDA, rodanti pasaulio šalis: viršuje – lašo formos blizgantis sidabru nikelio  antgalis ženklina susirinkimą ir varveklį, lazda, ant kurios prikalti du pagaliukai X kryptimi, lazdos apatinis galas baigiasi  „kabliuku“.

            Prieš visas šventes ryte, tekant saulei, visi bėga prie tekančio vandens praustis ar apsitaškyti. Nevalia mesti žmogaus į vandenį: negalima įžeisti kito, - tik apsilaistyti.

Prisišokę, prisižaidę, vakare sėda visi dainuoti mūsų ilgesingas lyrines dainas. Šventės rūbai – alyvų, slyvų spalvų. Ilgesio dainos – godojimas – tai žadinimas ilgesio, gilumos, paslapties. Leatai ( liteuviai/latviai) – giluminių jausmų žmonės, ne Proto/Pojūčių ar Pojūčių/Instinktų  (dabar dauguma tokių: jie  ir veda mus pragmatizmo, materializmo, savinaudos, vartojimo, naikinimo, visiško palaidumo keliu). Leatai – Išminties/Jausmo žmonės (kūrybiniai, giliaminčiai, sergėtojai, aukštos moralės ir  vidinės kultūros žmonės). Atidžiai pažvelkite į save: kokie gi esate jūs?
Pavasario švenčių šokiuose vyrauja spiraliniai judesiai: „Apynėlis“, „Aguonulė“, „Žilvitis“.

Galinga akmenų jėga. Anksčiau didžiulių riedulių buvo pilni laukai. Dabar gi gobšūs „gamtos  mylėtojai“ susitempė iš visų Žemės pakraščių akmenis į savo kiemus. Nebeturi arimo lauke kur nutūpti paukštelis pailsėti, nebėra pavėsio kitiems gyvūnėliams, žvėreliams. Akmenys skleidžia tam tikrus energetinius Laumus. Yra akmenų su labai kenksminga energetika (ant jų matosi tam tikri ženklai), o žmogus, nežinodamas to, sėdėdamas ar būdamas šalia tokio akmens gali susirgti nepagydomom ligom, kartu su atsigabentu tokiu akmeniu galima atnešti į namus didelę nelaimę. Deja, šito dabartiniai žmonės nežino. Yra ir gydančių akmenų, skleidžiančių  gyvasties energetiką, bet gi juos reikia pažinti. Ir jei toks akmuo guli kur nors gamtoje, nevalia jo iš ten vežti kitur, nes jis gulėjo tam tikroje energiškai stiprioje vietoje ir turi ten likti. Išgabenus tokį akmenį į savo kiemą, jo energetika gali kardinaliai pakisti. Jokiu būdu nevalia skaldyti didelių akmenų.  Švenčių metu mes  renkamės pavasario polaidyje nedidelį akmenėlį, vadinamą Liudadeną (amuletą) šventei prisiminti ir apsaugai. Dovanojame su „įrašytomis“ mintimis ar patys gauname dovanų.

Senoji žynė pataria: girių/miškų proskynas kirskite tik X  (krustvėjų) kryptimis, tada medžiai nedžius ir gaisrų nebus, mat, iškirstos proskynos kryžvėjais  + pajungia ardančius Saulės ultravioletinius spindulius, kurie šaukia karštį, puvimą, ardą. Tokiu pat būdu skirstykite laukus, daržų lysves.

Vingiuoti S formos keliai turi banginę energetinę jėgą (dabar beveik visi ištiesinti). Vingiuotuose keliuose nebūna avarijų, kelio nelaimių. Be abejo, tai neliečia apsvaigusių alkoholiu  vairuotojų: tokie bet kur padarys avariją. Tiesūs ar statmeni kelių susikirtimai – kryžkelės – taip pat nelaimių priežastys. Protėviai žinojo visus šiuos energetinius dėsnius, tai kelių susikirtimus darė  „eglutės“ stiliumi.

Gyvenamieji namai taip pat buvo statomi  X  (krustvėjų)  kryptimi.  Dabar – kryžvėjų + kryptimi. Tokiuose namuose nėra kuo kvėpuoti, šeimose ligos, konfliktai, rietenos, nėra darnos.

Viską derėtų daryti pagal Visumo dėsnius. Pagoniškame Tikėjime niekas Tau neatleis jokių nuodėmių (nuodėmės sampratos pagonybėje nėra), niekas Tau neduos išrišimo, nes TIK TU PATS  atsakingas už savo ir būsimų ainių  mintis, žodžius, veiksmus, nes  nieko antgamtiško Mūsų Tikėjime nėra. Yra tik „kaip klosi – taip miegosi“...

Rašyti komentarą >> Skaityti komentarus (3)
 
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 10
2012.01.20 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt  aštuntoji  pamoka. Nacionaliniai lietuvių/latvių  (leatų)  ženklai.      Mūsų, leatų, ženklai grįsti Visumo dėsniais ir žvaigždynų stiliais. Jie dažniausiai naudojami mūsų tautiniuose raštuose, drabužiuose, drožyboje, architektūroje, audinių, mezginių ornamentikoje, tautodailėje, papuošaluose.   Pažįstant ženklus, galima juos perskaityti, kadangi jie – žinios, informacija, perteikta simboliais, ne raidėmis. Norint suprasti mūsų nacionalinę simboliką, reikia šiek tiek žinių apie žvaigždynų  Misiją. Tai nėra tik puošmenos audiniuose, juostose, papuošaluose, bet jie turi apsauginę funkciją bei  padeda pasijungti energetines Laiko tėkmės galių jėgas sėkmei, laimei, sveikatai.     Kiekviena...
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 9
2012.01.19 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt šeštoji pamoka.                  Gimties virsmas. Dubultas  (dvigubas)  gimimas  pagoniškame Tikėjime.   Tikriausiai esate girdėję posakius, kad mes gimstame du kartus arba: „tokių gerų tėvų – toks prastas vaikas; tokių nevykusių tėvų – toks puikus vaikas“...Kodėl taip atsitinka?    Teisingas Gyvenimo Būdas reikalauja žinių apie Visumo (Visatos) sandarą ir Tavojo požiūrio į Tikrovę, Pasaulėžiūrą.   Kiekvienas materialus dalykas ar kūnas yra suponuotas iš energetinių bangų – ŠviesiaGarsių,– tarsi iš siūlų suvytas kamuoliukas, turintis savyje TURINĮ/TŪRĮ, ESMĘ ir GEBĄ KURTI: tai – 4-matis Vienetas.  Šio...
 
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 8
2011.12.13 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt penktoji pamoka. LYDĖTUVĖS – Laidotuvės/deginimas pagoniškoje   tradicijoje  „Iš Žvaigždžių Ugnies atėjome – į Žvaigždžių Ugnį sugrįžtame„ -  teigė senčiai ( protėviai). Ilgus tūkstantmečius mes, leatai, išeidami į savo Žvaigždę, deginomės ugnyje. Vatikanas ir jo tarnai lenkai uždraudė mūsų paprotį, ir mūsų mirusiuosius ėmė laidoti žemėje. Po paskutinio valdovo, Kęstučio, sudeginimo ėmė dygti kapai, į kuriuos mūsų mirusiuosius laidojo su karine amunicija, žirgais.    Kryžnešiai yra Žemės/Saulės energetikos vaikai; mes – leatai – Mėnesio/Žvaigždžių energetikos, kuri yra visiškai skirtingo suvokimo, skirtingos mąstysenos, skirtingo Gyvenimo būdo išraiška. Kryžnešiai...
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 7
2011.06.05 HomoSanitus / Eglė Samulytė
                    Dvidešimt trečioji pamoka ŠEIMA  PAGONIŠKOJE  PASAULĖŽIŪROJE Vestuvės  Pagal pagoniškąja pasaulėžiūrą vestuvės arba jungtuvės yra Rasos šventės projekcija žmogaus gyvenime. Jei Rasos šventėje sujungiama ugnis ir vanduo į vieną Visumą, tai Vestuvėse sujungiamas vyras su moterimi ( vyras atstovauja ugnies stichijai o moteris – vandens).         Jungtuvės tai – naujos šeimos sukūrimo iškilminga šventė; šventas ir kartu lemtingas dalykas. Ne tas pats, kaip atšvęsi. Čia taip pat galioja patarlė „Kaip klosi – taip miegosi„  arba „Ką šauksi – tas ateis„....
 
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 6
2011.03.31 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt pirmoji pamoka. Pupuolių arba Marių Žvaigždės šventė.              Visada būna kovo 13/14 datoje, Mėnulio jaunatyje.   Pupuoliai – tai žilvičių pavasariniai žiedai. Sidabruotos pilkos spalvos pūkuotukai arba „kačiukai„. Pagrindinė šventės Misija – žadinti, budinti visas Esybes, kad nevaikščiotum mieguistas. Šeimoje žadinama MARGUČIU ir paukščio plunksnele. Žadina tas, kuris pirmas atsikelia ryte.  Už tai žadintojas per Velykėles gauna pora margučių. Žadina nuo veidrodžio atsispindinčiu „saulės zuikučiu„ arba paukščio plunksnele braukia per veidą. Kaip ir kitose šventėse svarbi ir sveikintojų apranga: būtinai su pelerinom, apsiaustėliais (tai simbolizuoja...
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 4
2010.11.08 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Aštuonioliktoji pamoka. Žiemos švenčių ciklo papročiai, simbolika.        Gruodžio mėnuo pagoniškoje pasaulėžiūroje – džiaugsmo ir linksmybių mėnuo (priešingai krikščioniškam tikėjimui). Šis mėnuo turi ir kitą vardą – Vilkių. Pagrindiniai mėnesio simboliai – šuo, vilkas, žvaigždė (VakarRytė – dabar vadinama Vakarine), stirna, elnias.     Prisiminkite dainą: Kalėdų rytų rožė išžydo,lėliu kalėda kalėda, Kalėdų rytų dyvai pasdarė,lėliu kalėda,kalėda, Dyvai pasdarė,ažerai užšalo,lėliu kalėda kalėda, Jaunas bernelis ladelį kirto,lėliu kalėda kalėda, Ladelį kirto mergely(tarmiškai Y tariasi kietai) virkdė,lėliu...    Atbėga elnias devyniaragis (9 ragai-ciklo...
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 
Ligą galima būtų laikyti priešlaikine senatve.
Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Naujausi komentarai
Anita Martina
2015-06-21 16:42:11

Mintis
2015-06-21 13:42:22

Reikia
2015-06-21 12:29:50

Išmintis
2015-06-21 11:15:01


2015-06-20 18:26:54


2015-06-20 17:29:26

Bet
2015-06-17 22:04:54

Tomas
2015-06-13 00:43:23

Straipsnis
2015-06-11 21:39:14


2015-06-11 18:45:02

Mrs Paula
2015-06-11 00:27:32

Asta
2015-06-10 16:18:42

Autoriui
2015-06-09 23:17:25

join the illuminati today
2015-06-08 04:00:27

Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės