Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Pažinimo kelias per savast? T?SINYS 8
Pagrindinis / Animizmas / Turinys / Egl? Samulyt? / Pažinimo kelias per savast? T?SINYS 8
Dvidešimt penktoji pamoka.

LYDĖTUVĖS – Laidotuvės/deginimas pagoniškoje   tradicijoje


 „Iš Žvaigždžių Ugnies atėjome – į Žvaigždžių Ugnį sugrįžtame„ -  teigė senčiai ( protėviai). Ilgus tūkstantmečius mes, leatai, išeidami į savo Žvaigždę, deginomės ugnyje. Vatikanas ir jo tarnai lenkai uždraudė mūsų paprotį, ir mūsų mirusiuosius ėmė laidoti žemėje. Po paskutinio valdovo, Kęstučio, sudeginimo ėmė dygti kapai, į kuriuos mūsų mirusiuosius laidojo su karine amunicija, žirgais.

   Kryžnešiai yra Žemės/Saulės energetikos vaikai; mes – leatai – Mėnesio/Žvaigždžių energetikos, kuri yra visiškai skirtingo suvokimo, skirtingos mąstysenos, skirtingo Gyvenimo būdo išraiška. Kryžnešiai (krikščionys) įvedė savo papročius. Jų maldose yra žodžiai: „Iš dulkių atėjom – į dulkes pavirstam“. Lietuviai/latviai ateinam iš Žvaigždžių ir grįžtam į Žvaigždes (Paukščių Taku gimstame – ateiname  ir išeiname į Dausas – savo Žvaigždę), kadangi mes iš Mėnesio ir Žvaigždžių Ugnies suponuoti kūriniai. Visai kitas mąstymas, kita prigimtis, kita Pasaulėžiūra.

   Civilizacija turi daug giminių (tautų). Visos jos skirtingos prigimties; visos turi savo Misiją, todėl negalima niveliuoti taip, kaip daroma dabar, nevalia maišyti. Tai – Unikalumo dėsnis, kurį dabar ardo, naikina. (Darnos sistema virsta į Ardos  sistemą, kuri  jau akivaizdžiai rodo, kokie nelaimingi žmonės darosi pasaulyje: alkani, vieniši, kupini neapykantos, klastingi, ligoti, iškrypę, pasimetę, nebemokantys kurti, džiaugtis, mylėti, bendrauti be technologinių prietaisų ir kt.).

   Iš Žvaigždžių Ugnies energetinių galių sukurtos ir mūsų, leatų, slaunios giminėlės: Žemaičiai (žemaičiai) , Aukštaičiai (aukštaičiai), Sėliai.  (Aisčiai = gotai = ArRijai (arijai) arba Ugnies vaikai.). Reikia skaityti senąsias pasakas, reikia mokėti jas skaityti, nes ne šiaip sau jos sukurtos; tai vis tautos Epas, Epo dalis, kurioje visa mūsų atsiradimo, brendimo, klestėjimo ir nuosmukio istorija, mūsų Tikėjimų ir Gyvenimo būdo pamatai. Deja, daug senųjų pasakų, sakmių sunaikinta, iškraipyta, perrašyta taip, kaip patogiau kryžnešių pasaulėžiūrai, tautų valdymui. Daug kas buvo ir nesuprasta vienuolių, kurie perrašinėjo mūsų tautosaką, o juk Varde – Žodyje slypi visos žinios. Tą sako ir mūsų patarlė, kuri labai gilią prasmę turi: „Moki žodį – žinai kelią“. Tai daug daugiau, negu kaip šią patarlę suvokiame dabar.

   Visos šioje knygoje pateiktos žinios yra perduotos Sėlijos žynių, taigi, sėlių tarme, todėl kai kurie žodžiai, ne iš Sėlijos kilusiems, gali pasirodyti nelabai suprantami; kai kuriuose žodžiuose jau pakitusios raidės, skiemenys (pakito ir prasmė). Pavyzdžiui, ugniakuras sėlių tarme – Ugunskūrs, liktorėlis – Luktūrėlis ir kt. (tai nebuvo klaidos ankstesnėse pamokose; žodžiai užrašyti sėlių tarme).

   Leatai turėjo Dausų Menes su Gunkūrais/Ugunskūrais.  Dausos – tai P-Aukščių (paukščių) Tako žvaigždynas, o ant žemės yra tik vieta, iš kurios išvilnija  mirusiojo Dvisėlis (siela) į Dausas, į savąją Žvaigždę (Paskaitykite poetės Aldonos Puišytės knygelę „Įvardijimai ir sąskambiai“, atrasite daug to, kas šioje knygoje: poetė savo mąstysena, prigimtimi – tikra lietuvė, pažįstanti savąją Pasaulėžiūrą ir jautriai, tvirtai ją išreiškianti.).

   Gunkūras – tai speciali krosnis, kurioje dega kaitri ugnis, sudeginanti mirusiojo kūną. Gunkūras yra 3-jų aukštų (3-jų telpų), atskirtų dvivėrėm durim. Pirmame aukšte deginamas kūnas. Kiti sudaro kūginę pakylą. Gunkūras primena dabartinį krematoriumą.

   Miręs tautietis nuprausiamas ir aprengiamas šventiniais nacionaliniais rūbais. Jei tai kunigaikštis – tai su iškilmių rūbais, karūna, kardu ir kitais ženklais, žynys su žynio rūbais, ženklais ir t.t. Tada mirusysis pasodinamas į krėslą, kur jo kūnas sustingsta sėdimoje padėtyje: tarsi prisėdęs pailsėti... Miruolis (sėliškai) laikomas šaltojoje Menėje.

   Duodamas 3-jų parų laikas atsisveikinti. Menėje ant pakylos ramiai sėdi miruolis. Groja muzika, dainuojamos apeiginės dainos, šokami apeiginiai šokiai: modeliuojamas mirusiojo Dvisėlio (sielos) vilnijimas į Dausų prigimtinę Žvaigždę. Artimieji ir draugai mintimis arba oracijomis palydi miruolį į Dausas: pasakojamas jo gyvenimo kelias, dalijamasi prisiminimais. (Kartais matote filmuose kažką panašaus kai kuriose Vakarų ar Rytų šalyse).

   Menėje, atsisveikinant su iškeliaujančiuoju, nevalia verkti: mirties, kaip pabaigos – NĖRA: yra tik PERĖJA į kitą matavimo lygį - poilsiui, rimčiai (pažvelkite į Rėdos/Laiko Ratą: žodis „mirtis“, sukeitus skiemenis vietomis, pavirsta į žodį „rimtis“). Miręs žmogus išeina ilgam miegui, nurimsta. Išmiegojęs atsikels, ir vėl jo Esybė bus matoma, tik kitame pavidale, kitame kūne. Atsikels, bet jo KILTIES  (kilmės) nepakesi: jei buvai leatas,  tai ir vėl atsikelsi leatu, jei buvai japonu, vėl gimsi japonu ir t.t.  (taip sako Senoji Žynė).

      Nūdienos vadinamosios evoliucijos – nėra. Yra reiškinys, primenantis LAJĄ, kuri pereina į sėklą, t.y. į žvaigždę: iš žvaigždžių ugnies atėjęs – vėl eini į žvaigždžių ugnį, t.y.energetiką. Grįžtame į ŠviesoTamsos raibuliavimą (žiburys/šešėlis, šviesa/tamsa: Visumos esmė arba simbolis  - QuQo (Kuko) Raktas (panašus į kinų In/Jan simbolį).

   Po atsisveikinimo ceremonijos Dausų Priemenė uždaroma. Artimieji, kaimynai, draugai skirstosi namo. Niekas neturi matyti kaip atsiveria Gunkūro pakylos dvivėrės durys ir miruolis nuleidžiamas į Gunkūro gelmių Ugnį (į pirmą aukštą sudeginimui.

   Sudegintų pelenų barstymo taisyklės tokios: ūkininkų pelenus išbarsto ant jo dirbtos žemės,  laukų; jūrininkų – ant vandenų, girininkų – ant girių, miškų; žynių – ant šalies, gimtinės žemių arba vandenų (upių, ežerų) arba ten, kur išeidamas žmogus pageidavo.  Pelenus išbarsto ne tą pačią dieną, kai sudegina, bet urną su pelenais pasiima artimieji ir išbarsto savo šeimos rate, kai nusprendžia kur ir kada tai atlikti.

   Dabar, kai laidojama į žemę, vertėtų žinoti: leidžiant karstą su mirusiojo palaikais į duobę, negali berti žemių ant karsto vaikai; beria svetimi, kaimynai. Vaikai meta gėles, mintyse dėkodami tėvams už rūpestį, auginimą ir kt.

   Deginimas Gunkūre turi ir simbolinę prasmę: Žvaigždynai – tai Amžinoji Ugnis. Mes, leatai, turime dalelę tos Ugnies (Perkūną savyje), nes atėjome iš Žvaigždžių energetikos. Uždegta ugnis Ugunskūruose (Aukuruose) – tai dalelė tos Amžinosios Ugnies, tai – atsakomoji šventoji Ugnis.

   Yra mirusiojo palydėjimui skirti žodžiai. Tie žodžiai padeda, palengvina išėjusio artimojo kelionę į savo Amžintąją Tėvynę, į Savąją Žvaigždę. Tuos žodžius sako žynys, atliekantis apeigas, palydėjimo metu. SENOSIOS  ŽYNĖS  PATARIMAI  IR  PASTEBĖJIMAI  ARTĖJANT  MIRČIAI.Kai žmogus sunkiai serga , mirtis ateina pas ligonį prie lango 3 kartus: po 3-jų dienų ligonis miršta.
   
Dažnai pas ligonį įbėga šuo ir ima inkšti.

Negalima ligonio šaukti vardu, negalima verkti, nes ligonis labai kankinsis ir sunkiai mirs.

Ligoniui mirštant, reikia atidaryti visus langus ir duris: bus lengviau.

Po mirties išplauti menę ir kambarius, kad daugiau greitai niekas nemirtų. Patalynę ir rūbus sudeginti.

Mirusįjį aprengti baltai arba nacionalinių spalvų rūbais.

Nėščioms moterims nereikia eiti į laidotuves, nebent tai būtina: tuomet ant kojų apsirišti raudonus raiščius, ir nusiplaut rankas sūriam vandeny.

                       
PEREINAMASIS  LAIKOTARPIS

   Atėjus kryžnešiams, mūsų šventovės buvo sunaikintos. Ant jų pastatytos jų bazės: Banytės (bažnyčios). Mirusiuosius privalėjome guldyti į karstus ir kišti į žemę. Labai sunkiai leatai priėmė svetimus papročius. Ankstyvuoju pereinamuoju laikotarpiu, guldydami miruolį į karstą, versdavo jį ant šono, imituodami poilsio miegą. Audė specialias drobes mirusiojo karstui uždengti. Drobių raštai buvo: ugnies liepsnos ir Rasos lašai, dailiai suderinti. Toji drobė atskirdavo mirusįjį nuo žemių, sudarydama LIUKĄ sielai išvilnyti, iškeliauti. Drobėse buvo įausti ir Žvaigždynai, slaunių giminių ženklai – simboliai.

   Po kurio laiko, krikščionys įtvirtino savąjį paprotį: mirusiojo kūną guldyti į karstą aukštielninką (taip atrodo vabalai ir kiti žemės gyviai. Mūsų Pasaulėžiūroje – miruolis žmogus, kaip ir jo artimi draugai – gyvūnai: žirgas, šunelis, karvutė – „užmiega“  oriai, ant šono...)

  Primenu, kad gedulo spalva mūsų tradicijoje – BALTA, taigi, palydėti savo tautiečio bendraminčio, pagoniškosios Pasaulėžiūros  atstovo, turėtume ateiti, apsirengę baltais drabužiais arba archainiais – tautiniais. Ir ne LAIDOTUVĖS, o LYDĖTUVĖS.

Rašyti komentarą >> Skaityti komentarus (1)
 
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 10
2012.01.20 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt  aštuntoji  pamoka. Nacionaliniai lietuvių/latvių  (leatų)  ženklai.      Mūsų, leatų, ženklai grįsti Visumo dėsniais ir žvaigždynų stiliais. Jie dažniausiai naudojami mūsų tautiniuose raštuose, drabužiuose, drožyboje, architektūroje, audinių, mezginių ornamentikoje, tautodailėje, papuošaluose.   Pažįstant ženklus, galima juos perskaityti, kadangi jie – žinios, informacija, perteikta simboliais, ne raidėmis. Norint suprasti mūsų nacionalinę simboliką, reikia šiek tiek žinių apie žvaigždynų  Misiją. Tai nėra tik puošmenos audiniuose, juostose, papuošaluose, bet jie turi apsauginę funkciją bei  padeda pasijungti energetines Laiko tėkmės galių jėgas sėkmei, laimei, sveikatai.     Kiekviena...
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 9
2012.01.19 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt šeštoji pamoka.                  Gimties virsmas. Dubultas  (dvigubas)  gimimas  pagoniškame Tikėjime.   Tikriausiai esate girdėję posakius, kad mes gimstame du kartus arba: „tokių gerų tėvų – toks prastas vaikas; tokių nevykusių tėvų – toks puikus vaikas“...Kodėl taip atsitinka?    Teisingas Gyvenimo Būdas reikalauja žinių apie Visumo (Visatos) sandarą ir Tavojo požiūrio į Tikrovę, Pasaulėžiūrą.   Kiekvienas materialus dalykas ar kūnas yra suponuotas iš energetinių bangų – ŠviesiaGarsių,– tarsi iš siūlų suvytas kamuoliukas, turintis savyje TURINĮ/TŪRĮ, ESMĘ ir GEBĄ KURTI: tai – 4-matis Vienetas.  Šio...
 
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 7
2011.06.05 HomoSanitus / Eglė Samulytė
                    Dvidešimt trečioji pamoka ŠEIMA  PAGONIŠKOJE  PASAULĖŽIŪROJE Vestuvės  Pagal pagoniškąja pasaulėžiūrą vestuvės arba jungtuvės yra Rasos šventės projekcija žmogaus gyvenime. Jei Rasos šventėje sujungiama ugnis ir vanduo į vieną Visumą, tai Vestuvėse sujungiamas vyras su moterimi ( vyras atstovauja ugnies stichijai o moteris – vandens).         Jungtuvės tai – naujos šeimos sukūrimo iškilminga šventė; šventas ir kartu lemtingas dalykas. Ne tas pats, kaip atšvęsi. Čia taip pat galioja patarlė „Kaip klosi – taip miegosi„  arba „Ką šauksi – tas ateis„....
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 6
2011.03.31 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimt pirmoji pamoka. Pupuolių arba Marių Žvaigždės šventė.              Visada būna kovo 13/14 datoje, Mėnulio jaunatyje.   Pupuoliai – tai žilvičių pavasariniai žiedai. Sidabruotos pilkos spalvos pūkuotukai arba „kačiukai„. Pagrindinė šventės Misija – žadinti, budinti visas Esybes, kad nevaikščiotum mieguistas. Šeimoje žadinama MARGUČIU ir paukščio plunksnele. Žadina tas, kuris pirmas atsikelia ryte.  Už tai žadintojas per Velykėles gauna pora margučių. Žadina nuo veidrodžio atsispindinčiu „saulės zuikučiu„ arba paukščio plunksnele braukia per veidą. Kaip ir kitose šventėse svarbi ir sveikintojų apranga: būtinai su pelerinom, apsiaustėliais (tai simbolizuoja...
 
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 5
2011.03.05 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Dvidešimtoji pamoka. Pagoniškosios šventės ir žvaigždynų simbolika.     O – pusiau baltas, pusiau juodas, kaip visose pirmapradėse tradicijose, pagoniškame Tikėjimo moksle vadinamas šviesotamsos simboliu/ženklu... Dar vadinamas KerraRačiu (keras – centras ir ratas) arba dejvės Indros Akimi/žvilgsniu (tas pats kaip Visareginti Akis) dangaus skliaute. KerraRačio  Pilyje  (dejvės Indros Akyje)  yra  ApuokKacio (apuokas/katinas ) žvaigždynas: 4 – rios žvaigždės ir dar dvi prie jų. Tai vadinamasis centro Šešialangis (šešialangio sistema). Mūsų žyniai sako, kad tame šešialangyje yra visų dangų sistemų pradžių pradžia. Dejvės Indros šventės metiniame cikle: vasario 1-2, gegužės 1, rugpjūčio 2-3, lapkričio...
Pažinimo kelias per savastį TĘSINYS 4
2010.11.08 HomoSanitus / Eglė Samulytė
Aštuonioliktoji pamoka. Žiemos švenčių ciklo papročiai, simbolika.        Gruodžio mėnuo pagoniškoje pasaulėžiūroje – džiaugsmo ir linksmybių mėnuo (priešingai krikščioniškam tikėjimui). Šis mėnuo turi ir kitą vardą – Vilkių. Pagrindiniai mėnesio simboliai – šuo, vilkas, žvaigždė (VakarRytė – dabar vadinama Vakarine), stirna, elnias.     Prisiminkite dainą: Kalėdų rytų rožė išžydo,lėliu kalėda kalėda, Kalėdų rytų dyvai pasdarė,lėliu kalėda,kalėda, Dyvai pasdarė,ažerai užšalo,lėliu kalėda kalėda, Jaunas bernelis ladelį kirto,lėliu kalėda kalėda, Ladelį kirto mergely(tarmiškai Y tariasi kietai) virkdė,lėliu...    Atbėga elnias devyniaragis (9 ragai-ciklo...
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 

Sveikas žmogus ne tas, kuriam nieko neskauda, o tas, kuriam skauda kaskart kitoje vietoje.
Mišelis Krestjenas

Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Naujausi komentarai
Anita Martina
2015-06-21 16:42:11

Mintis
2015-06-21 13:42:22

Reikia
2015-06-21 12:29:50

Išmintis
2015-06-21 11:15:01


2015-06-20 18:26:54


2015-06-20 17:29:26

Bet
2015-06-17 22:04:54

Tomas
2015-06-13 00:43:23

Straipsnis
2015-06-11 21:39:14


2015-06-11 18:45:02

Mrs Paula
2015-06-11 00:27:32

Asta
2015-06-10 16:18:42

Autoriui
2015-06-09 23:17:25

join the illuminati today
2015-06-08 04:00:27

Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės