Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Ar vergui svarbios jo teis?s?
Pagrindinis / Animizmas / Turinys / Valstyb? / Ar vergui svarbios jo teis?s?
Žmogaus teisės. Apie jas daug kalbama. Kalba ir tie, kurie mažai ką apie jas išmano, kalba ir tie, kurie nori jomis pasinaudoti, kad pasiektų kažkokius nelabai švarius savo tikslus, kalba ir tie, kurie yra nuoširdūs ir suvokia žmogaus teisių idėjos prasmę. Paskutiniųjų ne tiek jau daug.

Iš kur gi kilo žmogaus teisių koncepcija? Žmogaus teisių idėja susiformavo kaip žmogaus ir valstybės santykiavimo didžiulės neigiamos patirties rezultatas. Didžioji dauguma mūsų kultūros žmonių mano, kad civilizuotoje visuomenėje būtinas valstybės institutas, o visuomenė be tokio instituto negali egzistuoti ir vystytis. Klausimas tiems, kurie taip mano: o kaip gi mes be tos valstybės vystėmės iki civilizacijos sukūrimo? Chaotiškai ir anarchijoje ar pagal kažkokius dėsnius ir tvarką? Pirmiau tapome žmonėmis ir sukūrėme vastybę ar pirmiau sukūrėme valstybę ir ji mus padarė žmonėmis?

Valstybė turi susikūrusi kai kurias labai svarbias funkcijas: teisėsaugos – kovai su nusikalstamumu; karinę – kovai su išorės priešais; teisminę – vidinių konfliktų sureguliavimui ir t.t. Visos šios funkcijos reikalingos užtikrinti normalų žmonių gyvenimą valstybėje.

    Kaip bebūtų gaila, praktika rodo visai ką kita. Valstybė, užuot buvus naudinga savo gyventojams, greitai virsta į priešišką liaudžiai instituciją. Į liaudies engimo, tironijos ir beteisiškumo instituciją. Žmogaus civilizacijos istorija pakankamai ilga, bet per visą tą ilgą laikotarpį sėkmingų valstybių periodai buvo labai trumpi. Daugeliu atvejų valstybės daugiau ar mažiau yra ir buvo tironijos institutas. Geriausi žmonijos protai svarstė šią problemą ir galvojo, kaip gi padaryti valdžios sistemą tobulesnę. Platonas aprašinėjo savo idealią valstybę, kurios valdžioje būtų kažkokie idealūs mąstytojai, filosofai ir padorūs žmonės. Tik buvo nesuprantama kaip gi tie padorūs žmonės pateks į tą valdžią? Kas gi juos į tą kėdę pasodins? Koks gi tas mechanizmas realybėje? Kampanela sumanė savo utopinį saulės miestą. Daugelis mąstytojų sugalvodavo savo idealios valstybės modelius, bet niekur žmonijos istorijoje idealios valstybės neatsirado.

      Dar daugiau, civilizacijos istorija rodo, kad pats valstybės institutas yra pakankamai pavojingas atskirai asmenybei. Valdžia demoralizuoja, o absoliuti valdžia demoralizuoja absoliučiai. Pasodink į valdžios kėdę angelą ir po trijų metų pamatysi joje sėdintį velnią. Visi liaudiški padavimai iš serijos “slibinas mirė, tegyvuoja naujasis slibinas!” pasakoja būtent apie tai. Šiuos padavimų virsmus mes galime lengvai stebėti realybėje mūsų gyvenime. Buvo lyg normalus žmogus, išrinko jį į valdžią ir tapo sukčiumi, vagimi, grobstytoju ... Tai tipiškas visų civilizacijos laikų vaizdelis.
Kaip gi pakeisti situaciją į gerą pusę iš esmės? Jeigu valdžia keičiama revoliuciniais ar suokalbiškais metodais, tai dažniausiai pasibaigia tuo, kad vieną sukčių gaują pakeičia kita sukčių gauja, o tauta lieka ir vėl „ant ledo”.

Savo laiku protingi žmonės sugalvojo valdžios pasiskirstymo idėją: įstatymus leidžianti, vydomoji ir teisminė valdžios. Jei liaudis negali pati susitvarkyti su valdžia, tai tegul valdžia būna padalinta į tris nepriklausomas dalis ir taip  pati save kontroliuoja. Svarbi ir ketvirtoji valdžia – masinės informavimo priemonės, kurios turėtų priversti valdininkus elgtis padoriai ir teisingai. Pati valdžios paskirstymo idėja gera, tačiau praktikoje mes matome visai ką kita – retai stebime realų valdžios pasiskirstymą, netgi jei jis ir deklaruojamas. Deklaruojamas valdžios pasidalinimas, o tikrovėje yra tik viena administratyvi valdžia ir viskas paklūsta jai. Nepriklausomos įstatymus leidžiančios valdžios nėra. Vietoj jos – absoliuti dekoracija. Į valdžios daugumą išrenkama iš  marionetinių partijų, kurios neturi nei koncepcijų, nei programų, nei asmenybių, kurios galėtų išeiti prie mikrofono ir ką nors protingo ir originalaus pasakyti(jei turėtų, nebūtume taip asiliškai ir masiškai pasaulyje įklimpę į visokias “krizes”). Rink nerinkęs, o valdžioje sėdės tie patys, kuriuos prastūminės “gudručiai” užkulisiai.

O kur gi liaudis? Kur gi jos socialinis aktyvumas? O liaudies nėra, yra tik gyventojai, apdurninti, pasyvūs, bailūs. Yra vienas kitas aktyvistas, bet jų niekingai mažai. Kitaip sakant, nėra pilietinės visuomenės. Nors pilietinės visuomenės institutus ir jų direktorius turime.

Ką gi daryti? Kaip gi pakeisti situaciją į gerą pusę? Štai žmogaus teisių idėja numato reformuoti visuomenę ne iš viršaus – nuo valdžios, bet iš apačios – nuo liaudies. Liaudį reikia šviesti, tada ir valdžiai teks kitaip elgtis. Bet kokia valdžia gali su tauta daryti tik tai, ką ta tauta jai leidžia. Liaudį šviesti galima tik šviečiant atskirus individus, nes tauta susideda iš konkrečių žmonių.

Žmogaus teisių idėja numato pakelti atskiro žmogaus dvasingumo lygį, pakelti jo savikritikos, savigarbos lygį, socialinį aktyvumą, paaiškinti jam, kad jis ne vergas ar tarnas, o žmogus ir pilietis, kuris turi teises.

Tik vieno dalyko  žmogaus teisių idėjos kūrėjai nemato: tam, kad liaudis galėtų kontroliuoti valdžią, reikia, kad ji kiekvienu momentu žinotų, ką jo išrinkta valdžia veikia. O tai pasiekti galima tik gyvenant mažose bendruomenėse, o ne valstybių sąjungose su bendrais įstatymais visiems ir valdžia, esančia už tūkstančio kilometrų.

 Sveikam, natūraliam, fiziškai ir psichiškai sveikam, adekvačiam  žmogui didžiausia vertybė yra LAISVĖ. Laisvė – štai tas žodis, kurį reikia atsiminti visam gyvenimui! Svarbiausias žodis. Atminkite jį!

Visuotinėje Žmogaus Teisių Deklaracijoje pačiame pirmame straipsnyje parašyta: “Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis.” O trečiame: “Kiekvienas žmogus turi teisę į gyvenimą, laisvę ir asmens neliečiamybę.” Tai yra teisę į Laisvę – antrą teisę po teisės į gyvenimą. Laisvė aukščiau už pinigus, valdžią, šlovę, garbę, pagarbą visuomenėje, netgi aukščiau už šeimą. Štai kokia vertybe laikoma žmogaus laisvė žiūrint iš žmogaus teisių koncepcijos taško. Kas nori gyventi vergu, tam žmogaus teisės nereikalingos. Bet tuo pačiu reikia pažymėti, kad žmogaus teisės nenumato neribotos laisvės. Visos demokratinės žmogaus teisės yra tiksliai apibūdintos. Į sąrašą šių laisvių neįeina laisvė vogti, užmušti, apgaudinėti... Tokių laisvių šioje deklaracijoje nėra. Be to žmogaus teisių koncepcija numato natūralius ribotuvus asmeninėms laisvėms – išmintį ir sąžinę. Pirmame ŽTD straipsnyje parašyta: “Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai.” Kaip matome yra ir pareigos.

Kiekvienas gimęs žmogus yra unikalus ir kai kuo nepanašus į kitus, tai yra turintis savąjį individualųjį „Aš“. Tačiau toliau gyvenimas gali pasukti dviem pagrindinėmis kryptimis. Arba jis toliau vystys ir tobulins savąjį „Aš“, savo individualumą ir gabumus. Arba jo „Aš“ bus žlugdomas ir kvailinamas, paverčiant jį pilkos minios elementu, nuolankia ir buka biomase. Totalitarioms valstybėms  savarankiškos individualybės nereikalingos. Joms reikalingi nuolankūs biorobotai. Jų režimo vergai. Valdžia valstybėje dažniausiai slopina, o ne skatina asmenybes.
 Kas tai yra valstybė? Tai valdininkų armija. Pati ta valdininkų armija taip pat yra struktūrizuota. Režimą nustato pati viršūnėlė. Žemesnės grandys gali tik nebaudžiamai naudotis jiems suteiktais valstybės resursais  nustatytų limitų ribose.

Svarbu suvokti vieną svarbią tiesą: Valstybė jums nėra draugas! Taip buvo vakar, taip yra šiandien, taip bus ir artimiausioje ateityje. Visi tie prezidentai, premjerai, ministrai ir t.t. nėra jums draugai. Štai tokios realijos. Taip yra ne tik Lietuvoje, taip yra ir JAV, ir Vokietijoje, Japonijoje ar Prancūzijoje...

Idealios valstybės sukūrimo idėja  – tai ne šiaip sau kvaila utopija, tai visiškai nereali idėja. Valstybės sudarytos iš žmonių, o žmonės nėra tobuli, jie turi ir gerų, ir blogų savo pusių. Valstybė gali būti tik geresnė ar blogesnė. O iš tikro gerų valstybių žmonijos istorijoje nebuvo. Jums gyvenime dažnai teko ir teks bendrauti su valdininkais ir tas bendravimas dažniausiai nebus malonus ir netenkins lūkesčių. Ir kuo aukštesnis valdininkas, tuo didesnį priešiškumą jam jausite su juo bendraujant.

Valstybė, apskritai, gali tapti liaudies priešu Nr. 1. Ar ji tokia taps – tai priklauso nuo to, kokią valstybės kontrolę sugebės visuomenė organizuoti. Totalitarinės valstybės užduotis – visiškai  kontroliuoti žmones. Tikrų teisių gynėjų užduotis priešinga – sudaryti sąlygas visuomenei kontroliuoti valstybę.

Žmogaus teisių dėja – tai idėja apriboti valstybės teises tam tikromis ribomis, už kurių valstybei žengti nevalia, nes už jų prasideda jau asmens teisės.
Normalus žmogus turi mąstyti maždaug taip: “Aš žmogus ir pilietis. Aš turiu neatimamas teises, kurias niekas neturi teisės pažeidinėti. Jokia valstybė, jokia valdžia. Nesvarbu kas šiandien yra prezidentu, rezidentu, ministru, karaliumi ar caru. Nesvarbu kas juos ten rinko ar skyrė. Nesvarbu. Aš turiu teises, ir niekas jų neturi teisės pažeidinėti. Aš turiu teisę galvoti taip, kaip noriu. Turiu teisę turėti savo įsitikinimus ir laisvai juos reikšti ir ginti. Turiu teisę į žodžio laisvę be jokių apribojimų ir t.t.” Štai tokia pozicija. Šiuos žodžius reikia atsiminti visam gyvenimui:

Aš turiu teisę!!!


Visą gyvenimą jūs girdėsite vieną ir tą patį: “Jūs privalote!Jūs privalote!Jūs privalote!” O jūs turite atminti, kad jūs turite dar ir teisę. Neminiu įsipareigojimų ne todėl, kad jie nereikalingi. Pareigos visada buvo ir bus visose normaliose visuomenėse. Bet visada turi būti ne tik pareigos, bet ir teisės. Kai jūs pareiškiate apie savo teises, tai jūs iš karto parodote savo laisvo žmogaus statusą. Vergas neturi teisių, tik laisvas žmogus turi teises.
Dar vieną svarbią frazę reikia išmokti: Aš reikalauju!

Vergas niekada negali reikalauti, reikalauti gali tik laisvas žmogus. Dažniausiai tik valstybė iš jūsų reikalauja, bet ne jūs iš jos. O juk ji ir  jos valdininkai  gyvena iš jūsų pinigų. Normalus žmogus sako: “Aš mokesčių mokėtojas. Aš moku jums pinigus. Būkite malonus ir dirbkite sąžiningai. Aš reikalauju, kad jūs padarytumėte tą ir tą... Štai ką jūs privalote daryti.” Ir normalioje valstybėje valdininkas turi daryti. Kaip  jūsų valstybėje daro žinote patys.

Norint gyventi kitaip, reikia ne tik galvoti kaip naujus žmones išrinkti į valdžią, bet reikia ir patiems keistis!

Senais laikais vergas, sukaustytas grandinėmis, buvo kur kas laisvesnis už dabartinį vergą-žmogų. Todėl, kad jo grandinės buvo fizinės, ir jos buvo daugiau išoriniu faktoriumi. Šiuolaikiniam žmogui-vergui grandines uždėjo sąmonėje, jo galvoje. Senovės pasaulio vergas visada buvo pasirengęs pabėgti, vos tik galėjo nutraukti grandines. Šiuolaikinis vergas nenubėgs niekur – pats nuo savęs nepabėgsi.

 Kieno pagalba valdantieji daro iš žmogaus vergą? Televizijos, masinių informacijos priemonių, mokymo sistemos, religijos  pagalba. Šių instrumentų pagalba valdantys prigrūda į žmonių galvas daugybę melagingų failų, formuojančių  jų mąstymą. Ir žmogui atrodo, kad čia jo mintys, o tikrovėje iš jo daromas valdomas biorobotas. Šiuolaikinio žmogaus galvoje iškreiptas realybės matymas, iškreipta vertybių sistema, iškrypęs supratimas apie gėrį ir blogį, apie melą ir tiesą.

Antroji svarbiausia žinia, kurią reiktų įsiminti visam gyvenimui: gyvenime be tiesos yra dar ir melas, be to melas sąmoningas. Ir visa oficiali informacija sudaryta iš didesnės dalies melo, nei tiesos, ir melo sąmoningo, su kažkokiu konkrečiu tikslu. Jus apgaudinėja, apgaudinėjo ir apgaudinės! Ir kuo aukštesnis valstybės pareigūnas, tuo sumaniau jums meluos. Melas ir apgaulė – tai pagrindiniai totalitarinės visuomenės įrankiai.

Kokia iš to seka išvada? Į visą informaciją reikia žiūrėti kritiškai, ypač, jei ji yra iš oficialių šaltinių.

Netikėk! Nebijok! Neprašyk!

Kad rašomi žodžiai nebūtų tušti, paanalizuokime keletą pavyzdėlių jūsų pasaulio suvokimo adekvatumui nustatyti.

Kas žinote fiziką Albertą Enšteiną? Kas manote, kad jis genijus? Dauguma. O kas gaudotės Enšteino teorijose? Niekas.

Kas žinote, kad Adolfo Hitlerio idėjos yra visiškos nesąmonės? Dauguma. O kas skaitėte A.Hitlerį? Du žmonės.

Kas žinote apie tai, kad Jėzus Kristus atnešė pasauliui didingas kūrybingas idėjas? Kas save laikote krikščionimi? Beveik pusė. O kuris iš jūsų žinote nors vieną Kristaus įsakymą? Pasigirsta du iš dešimties įsakymų (neužmušk, nevok, daugiau nežino). Atsakymas neteisingas. 10 įsakymų tai ne Kristaus įsakymai. Jis pasakė kai ką naujesnio. Ką būtent? Pasigirsta: palaiminti verkiantys. Teisybė. O daugiau? Tyla.

 Štai jums ir vaizdas. Visiškas neadekvatumas. Visi žino, kad Enšteinas genijus, bet niekas nesupranta jo teorijų. Visiškas absurdas. Tikriausiai išvada apie Enšteino genialumą yra ne jūsų išvada. Ji seka ne iš jūsų asmeninių pamąstymų. O jūsų galvoje mintis, kad Enšteinas genialus yra, ir jūs ją laikote sava. O ji svetima. Ją jums įkalė kažkas svetimas. Kaip tai įvyko? Kas ir kaip įkala jums mintis į galvą? Šioje vietoje plačiai apie Enšteino  “genialumą” nerašysime, pasakysime tik tiek, kad jis pakankamas aferistas. (Ar nekilo jūsų galvoje prieštaravimo perskaitytai paskutinei minčiai? Jei taip, tai jūs ant grėblio užlipote antrą kartą). O jūs jį laikote genijumi.

Jūs visi žinote, kad Hitlerio ideologija - kliedesys. Bet niekas iš jūsų jos neskaitė. Štai jums ir visiškas neadekvatumas.

Daugelis save laikote krikščionimis, bet praktiškai niekas neturite pilno suvokimo apie Kristaus mokymą. Žmonės tiki į tai, ko patys nežino.
Tokių pavyzdžių sąrašą galima tęsti ilgai. Štai jums ir vaizdas. Nemanykite, kad jūs patys kvailiausi pasaulyje. Tokie reikalai ne tik jūsų galvoje. Tokie – daugumos. Štai ką jie, tie valdantys su jumis daro.

Ką gi jums daryti? Pradžiai išmokti labai svarbų žodį ””. Tai raktinis žodis ir nereikia gėdytis jį tarti. Reikia drąsiai sakyti: “Aš manau. aš galvoju, aš noriu, aš reikalauju!” Tegul jūs dažnai klysite, tai nebaisu. Bet už tai jūs pradėsite galvoti, jūs klysite, taisysitės, tobulėsite. Jūs nebūsite papūgų bandos nariu, begalviškai kartojančių svetimas mintis.

Kam patinka gyventi beteisiškumo ir vergavimo sąlygomis, tam, žinoma, jokios žmogaus teisės nereikalingos.

Kai kalbame apie betvarkę valstybėje, reikia atsiminti, kad visos suirutės prasideda galvose. Visa kita – tik pasekmės.

Reikia savo galvas valyti ir gydyti, tapti protingesniu, kaupti tikras žinias. O kam žmogui tos tikros žinios? Tapti protingesniu, o tai reiškia stipresniu. Todėl, kad jėga – žiniose. Žmogus už dramblį yra stipresnis, nes priešingu atveju rąstus tampytų žmogus, o ne dramblys. Žmogus stipresnis žiniomis. Štai jos ir leidžia valdyti dramblį. Tačiau kaupti tikras žinias, gyvenant melo ir apgavysčių atmosferoje, yra labai sunku, tačiau teks išmokti skirti tiesą nuo melo, jei norite būti laisvu.

Tikslas to, ką dabar skaitote, padaryti jus protingesniais, o tai reiškia stipresniais. Kam to reikia? Jūsų gyvenimui, nes gyvenimas yra kova, kartais labai sunki ir žiauri. Taip sutvėrėjo sutvertas gyvenimas.

Dar vienas klausimas jums: “Kovoja gėris su blogiu. Kas nugalės?”. Kuriam atsakymui priskirsite savąjį?

a) gėris nugalės;
b) blogis nugalės.

Kurį atsakymą bepasirinktumėte, būsite neteisus, nes iš tikro nugalės tas, kuris bus stipresnis. Reikia išmokti mąstyti jėgos kategorijomis.

Pagrindinė žmogaus jėga ne kumščiuose ar raumenyse, bet smegenyse. Kad būti stipriu, reikia būti protingu, turėti daugiau ar mažiau adekvatų pasaulio suvokimą. Ką tai reiškia suvokti pasaulį? Tai reiškia suvokti istorinius procesus, nes pasaulis – tai procesas. Šiandien mes esame tokioje padėtyje ir būsenoje dėl ilgo istorinio proceso, kuriam daugelis tūkstančių metų. Jeigu jūs nesuprasite šio globalaus istorinio proceso, jūs niekada negalėsite būti adekvačiu ir protingu žmogumi, jūs niekada neturėsite adekvataus pasaulio suvokimo. Būtent dėl to istorijos mokslas toks svarbus, tik deja, jis šiandien pasaulyje prikimštas  falsifikacijų ir labai sunku atskirti kas yra tikra.

Žmogaus teisių koncepcija – koncepcija antikrikščioniška, nes remiasi pagoniškų vertybių sistema. Krikščionybė teigia, kad visa valdžia nuo dievo. O žmogaus teisių idėja kalba, kad yra ne taip – yra kai kas ir nuo velnio, ir taip būna dažniau. Krikščionybė moko: susitaikyk, kentėk ir kankinkis, davė tau per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. O žmogaus teisių koncepcija kalba priešingai: nereikia taikytis, nereikia kentėti ir kamuotis. reikia kovoti ir ginti savo teises. O kai duoda per veidą, tai reikia duoti atgal ir stipriau, kad nekiltų noras jus mušti toliau. Krikščionybė mus moko, kad mes esame dievo tarnai ar vergai, o žmogaus teisių koncepcija mus moko, kad mes esame laisvi žmonės, turintys teises ir pareigas.

Šiandienos Lietuvos demokratija melaginga. Tvirtinama, kad pas mus demokratija, propaganda demokratijos pagrindu laiko rinkimus. O juk tikrų rinkimų pas mus nėra. Yra tik juokingas spektaklis, kurio pavadinimas “rinkimai”. Prisiminkite pavyzdėlį su Enšteinu. Ar ne panašiai žmonės renka prezidentą, seimo narius? Ar netikima tuo, kas yra įkalama į galvą per masines informavimo priemones? Ar iš tikro jūs, kaip rinkėjai, pažįstate tą asmenį, kurį renkate, pažįstate taip, kad galėtumėte patikėti jam savo likimą? Lietuvoje tame lygmenyje (seniūnijų), kuriame žmonės dar gali iš tikro rinkti, nes asmeniškai pažįsta vienas kitą, valdžia yra skiriama, nuo partijos. O ten, kur žmogus yra bejėgis rinkti (asmeniškai nei seimo nario, nei prezidento nepažįsta), jam sudaroma “demokratinė” rinkimo iliuzija, ant kurios kabliuko užkibusi didžioji valstybės žmonių dalis.

Norint įvertinti režimą, kuriame gyvenate, reikia vertinti pagal teisių, laisvių ir vergavimo laipsnį jame. Kas atsakingas už blogą gyvenimą valstybėje? Auditorija: mes. Kas tie “mes”? Auditorija vėl: nu, mes. Kas tie “mes”, jūs asmeniškai? Auditorija:ne. O kas tada?  Auditorija: tyli pauzė, po kurios seka žodžiai “gal prezidentas?” Ką reiškia “gal”? Štai tie žmonės – prezidentai, ministrai ir pirmininkai, jie ir atsakingi už tai, kas vyksta valstybėje, jie ir privalo tvarkyti reikalus, tam juos ir “rinkote”, už tai jiems ir mokate atlygį, ir nemažą. O kaip gaunasi realybėje? Ar galite padaryti, kad valdininkai jums tarnautų ir tokių krizių, kokia vyksta dabar, nebūtų? Ar galite išsirinkti tokią valdžią, kuri tarnautų jums, o ne sau? Ar galite, kad ji būtų atsakinga už tai, ką padarė ir ko nepadarė? Galite? Tai ko to nepadarote? Negalite? Tai kažkas ne taip su jūsų pasirinktu gyvenimo modeliu – valstybe. Matyt jis yra ydingas nuo pat savo egzistavimo pradžios, jei per 10 000 metų taip ir nesugebėjote suderinti jo taip, kad nereikėtų stenėti apie krizes. Gyvūnai tokių globalių krizių nepatiria. Jei stipriai sumažėja jiems maisto Lenkijos teritorijoje, tai Mongolijoje tuo metu jiems maisto netrūksta. O jūsų gyvenimo būde kaip? Jei užsvyla reikalai, tai stenate visame pasaulyje choru. Tik kažkodėl, kai jums sėkmės periodas ir jūsų gerovė stipriai kyla, jūs tame matote tik privalumą, tačiau, kai šį periodą keičia nuosmukis, tada raudate ir manote, kad kažkas su jūsų pasirinkta sistema negerai, ir ieškote būdų kaip galima būtų ją  patobulint, kad būtų vien tik gerovės augimas. Nebus taip niekada. Gyvenimas – tai periodiška pulsacija. Tik globalizmo atveju joje pasireiškia dar ir rezonansas: visuotinius džiūgavimo periodus keičia masinės raudos. Geriau, kai organizme laikas nuo laiko ką nors skausteli, negu gyventi ilgą laiką be jokio skausmelio, o po to patirti šoką.

Visuotinėje Žmogaus Teisių Deklaracijoje 19 straipsnyje parašyta, kad kiekvienas žmogus turi teisę į įsitikinimų laisvę ir tų įsitikinimų reiškimo laisvę, nepriklausomai nuo valstybių sienų ir reiškimo būdų. Mes turime teisę mąstyti taip, kaip norime, ir reikšti mintis  taip, kaip norime. Tik ar turime norą ir pakankamai drąsos tai daryti? Atsakykite tai sau kiekvienas.

Rašyti komentarą >> Skaityti komentarus (20)
 
Surašymas
2011.05.09 HomoSanitus /
"Į visuotinį gyventojų surašymą pro pirštus pažiūrėję ir statistikų neįsileidę ar susirašyti atsisakę gyventojai gali sulaukti sankcijos – jiems gresia nemaža bauda. Nesusirašę ar atsisakę susirašyti gyventojai rizikuoja savo piniginės turiniu, nes Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė už vengimą dalyvauti visuotiniame gyventojų surašyme. Gresianti maksimali bauda siekia 1 tūkst. litų." (straipsnio viename Lietuvos miesto laikraščio ištrauka) Kitaip mąstančių komentarai viešoje erdvėje: Valstybė, kuri vienpusiškai, subjektams nepageidaujant dalyvauti akcijoje, ir todėl vienpusiškai grasinanti taikyti sankcijas bei šitaip susidoroti su gyventojais yra represorė ir išnaudotoja. Juk ji puikiausiai žino, kad vidutines...
Natūrali SODRA
2011.04.25 HomoSanitus /
Iki galo nesuvoktas didžiulis kiekis informacijos  galvoje pavojingas – jis užaugina  jos turėtojui nimbą, matomą tik jam pačiam, bet dažniau – aplinkiniams matomą šizofreniją. „Tomas yra vis plačiau Lietuvoje atrandamas ir pripažįstamas unikumas, eruditas, Vilniaus polimath'as (πολυμαθής - studijavęs labai daug mokslo sričių, mokslininkas universalas), poliglotas (studijavęs virš 10 kalbų) ir senųjų kalbų žinovas, autodidaktas, andragogas, teologas, Seimo patarėjas, tikra "vaikštanti enciklopedija", skaitantis plataus tematinio spektro paskaitas organizacijoms ir visuomenei.“ Apie ką čia? Apie kokį Tomą  čia rašoma? O gi apie naująjį pranašą Tomą Girdzijauską. Va kaip jis atrodo: Kas pakels...
 
Redas Diržys:
2011.02.10 HomoSanitus / Redas Diržys
Lukrecijus TUBYS „Žmonėms aš siūlau gyventi pagal savo sukurtą absurdą, o ne pagal kažkieno primestą. Taip daug smagiau“, - sako Alytaus dailės mokyklos direktorius Redas Diržys. Ar mūsų visuomenė socialiai atsakinga? Tokį sudėtingą klausimą bandys išnarplioti pašnekovas, tačiau atsakymas toli gražu nebus konkretus ar lengvai suvokiamas.    - Ką turime daryti, kad gyventumėme socialiai atsakingoje visuomenėje?   - Kas tai yra? Ką mes tuo įvardijame? Manau, jog socialiai atsakinga visuomenė - tai visuomenė, kurioje nėra valdžios. Visuomenė, kurioje nėra valdžios institucijų. Pas mus taip tikrai nėra. Mūsų valdžios institucijos labai stiprios. Žmonės dabar yra labai socialiai neatsakingi, prastai organizuoti, dar labiau skaldomi į atskiras grupes. Manau, tai labai bloga situacija ir ji dar vis...
Dar kitos nuomonės apie deklaruojamas nuomones
2011.02.07 HomoSanitus / Age
Kiekvienas, manantis kiek kitaip nei straipsnyje "Atgal į gamtą, kaimą ar akmens amžių" atsakinėję,  parašė apie jų  atsakymus kitokią savo nuomonę  skirtinga spalva. Pradžioje teks perskaityti tai, kas parašyta didesnėmis ir stačiomis juodomis raidėmis, o po to pasvirusiomis ir spalvotomis.(HS) Nežinau, kokia yra ir bus iš šio straipsnio nauda. Ne rėkavimais ir deklaracijomis kažką pasiekti galima, bet stabiliu darbu. Esamoje mūsų situacijoje ekologiški tik tie siūlymai, kurie ne skatina, bet riboja populiacijos dauginimąsi. Atgal į gamtą, kaimą ar akmens amžių Jau pats pavadinimas yra kvailas – taip išeina, kad mes lig šiol gyvenome ne gamtoje, bet kokiam nors kosmose. Ar įmanoma gyventi ne gamtoje? Įmanoma, pavyzdžiui, kosminiame laive kokiame nors Paistalų...
 
Penki atsakymai į anketą apie ekogyvenvietes
2011.02.04 HomoSanitus / RB
Savo pašto dėžutėje radau laišką su prašymu atsakyti į kelis klausimus, susijusius su ekologija. Man nesunku – paminkiau klaviatūrą ir surašiau ką galvoju. Tačiau vėliau pagalvojau, kad nenoriu likti anoniminiu apklausos dalyviu ir apibendrintu skaičiumi lentelėse. Kaip kažkas sakė, apklausomis besiremianti statistika yra tik manipuliacija lavonais, nes joje nebelieka gyvo žmogaus. Tokie šiandien yra mano trumpi atsakymai. Atsakykite ir jūs.   1. Kaip tau dabar atrodo ekologinė padėtis Lietuvoje – ar yra prošvaisčių, nuopuolių, gerėjimo? O pasaulyje?   Apskritai ekologinė padėtis Lietuvoje dar pusė velnio, lyginant su kitomis kapitalizmo logikai pasidavusiomis šalimis. Bėda ta, kad ekologija po truputį virsta tik dar viena preke globalaus kapitalizmo lentynoje, o kai tai galutinai...
Kaimiečių intelekto koeficientas didesnis
2010.09.14 HomoSanitus / Laimis Žmuida
"Kaimo vietovių vaikams dantyse vidutiniškai susikaupia apie 0,5 mikrogramų švino grame, miesto vietovių - apie 3 mikrogramus grame, švinu užterštoje aplinkoje - apie 10 mikrogramų grame ir daugiau." - rašoma vadovėliuose. Ką mums tai reiškia? O gi nieko, kol neišgirstame tolesnių teiginių. "Intelekto kokybės (IQ) testai tapdavo statistiškai patikimai nepatenkinami, palyginus su kontrole, kai dantyse švino koncentracija būdavo didesnė kaip 8 mikrogramai grame. Kai vaikų dantyse švino būdavo mažiau nei 2,5 mikrogramo grame, IQ testai būdavo patikimai patenkinami." Kitaip tariant, jūsų vaiko mentalitetas ne taip gerai vystosi kaip galėtų vystytis, jei persikraustytumėte į užmiestį. Tačiau ar verta vien dėl vaiko intelektualinių sugebėjimų kraustytis iš...
 
Kas iš tikrųjų yra politinė katastrofa?
2010.09.01 HomoSanitus / Laimis Žmuida
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ministre-atsisakymas-dalyvauti-afganistane-butu-politine-katastrofa.d?id=36008591 Vakar krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė pareiškė, kad mes privalome kariauti Afganistane. Tas karas kainuos brangiai, o Lietuvos žmonės privalo finansuoti šį karą. Kitokiu atveju, tai bus "tam tikra politinė katastrofa" - teigė ministrė. Pamąstykime kartu kurioje vietoje čia yra katastrofa. Kariuomenė akivaizdu yra toks dalykas, kuris turėtų ginti savo šalį nuo priešų. Ginti šalį nuo priešų - štai kariuomenės pagrindinis uždavinys. Ir mes visi sutinkam, kad tokia kariuomenė reikalinga, juk ginti mus nuo priešų yra geras ir skatintinas dalykas. Kitas galimas variantas - kariuomenė gali būti puolamoji. Ji gali užpulti kitą šalį. Tokių...
Gėjai kultūrą ar kultūra gėjus?
2010.05.06 HomoSanitus / Artūras Lingaitis
"Žmogaus biologija ne tik mokslinė disciplina, tai greičiau natūralus   žingeidumas apie vieną iš įdomiausių gyvūnų mūsų planetoje"                ...
 
Kodėl aš mečiau mokslus
2010.04.01 HomoSanitus / Andrius Virbičianskas
Šiais laikais, išsilavinimas yra laikomas vienas iš svarbiausių dalykų norint turėti sėkmingą ir gerai susiklosčiusi gyvenimą. Su juo asocijuojama karjera, pinigai ir saugumo jausmo užtikrintumas. Visi, tarsi tikisi, kad tie keturi ar daugiau mokslo metų, suteiks kažkokį pagrindą po kojomis. Deja, turiu nuliūdinti – taip toli gražu nėra. Visą tai, kuo jus tikite yra tik akių dūmimas. Niekas už jus jums nesuteiks aukščiau išvardintų dalykų. Ir tiesa pasakius, man keista, kaip galima galvoti, kad turėtų? Man keista matyti, kaip žmonės deda tiek vilčių į mokslus. Visi jie tikisi, kad tai jiems atneš turtus ir sėkmę. Bet gi juk tai absurdiškas požiūris. Taip sakau todėl, kad žinau, jog daugybę žmonių pasiekė nesuvokiamas aukštumas, tiek pripažinime, tiek turtuose be daugybės metų...
Valstybingumas – dirbtinai sukurtas žmonių vergovės pateisinimas
2009.12.18 HomoSanitus /
 
Nobelio taikos premija – už nieko nedarymą
2009.11.06 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Jūs turbūt suprantate, kad ne aš vadovauju Nobelio premijos komitetui, bet, turbūt, taip pat suprantate, kad be manęs 2009 metų Nobelio premija už taiką nebūtų įteikta dabartiniam JAV prezidentui Barackui Obamai. Kas drįstų paneigti, jog Nobelio komiteto vadovas Thorbjornas Jaglandas neskaito mano rašinių apie tingėjimo filosofiją? Jis ne tik skaito, bet ir giliai priima mano pasaulėžiūrą į savo širdį. Ir ne tik jis, bet ir visas Nobelio komitetas. Greičiausiai mano tekstai yra slapta verčiami į norvegų kalbą. O gal net į anglų. Bet dėl pastarosios abejoju, nes jeigu T. Jaglandas tikrai persiėmė mano idėjomis, tai jis tikrai nesivargintų su anglų kalba, o reikalautų norvegiško vertimo. Šiaip ar taip 2009 metų Nobelio taikos premiją gavo Barackas Obama. Už ką? O gi už nieko neveikimą. Barackas Obama pats mano...
Naujoji laisvės samprata
2009.07.06 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Atsakas į N. Vasiliauskaitės straipsnį “Tvarka, teisingumas ir laisvė“ “Šiandien yra pirmoji mano laisvės diena. Pagaliau ištrūkau iš didžiausio pasaulyje kalėjimo – Sovietų sąjungos. Ir štai pagaliau aš laisvėje – Europos sąjungoje.” (Ištrauka iš jaunojo anarchisto dienoraščio) Protesto kultūra – tai požiūris iš spintos Jums turbūt pasirodys keista kaip išėjimas iš didesnės erdvės (Sovietų sąjungos plotas 22 402 200 km²) į mažesnę (Europos sąjungos plotas – 4 324 782 km²), t.y. perėjimas į 5 kartus mažesnę erdvę gali būti laikomas išėjimu į laisvę… Tačiau jeigu jūs to nesuprantate, tai greičiausiai jūs esate klaustrofobai, t.y. bijote mažų patalpų. Lifte nėra blogai, tamsiame...
 
Ką veikia pasaulio
2009.03.28 HomoSanitus / Age
Visada yra du pasaulio vaizdai. Vienas, beveik tikras, kurio stengiamasi niekam nerodyti, bet daug teisingiau atspindintis realybę (nuo kurios dažniausiai plaukai stojasi piestu ne tik ant galvos). Antras, kuris brukamas per visas masinės informacijos priemones (nuo jo irgi plaukai šiaušiasi, bet tik dėl kitos priežasties, nei pirmuoju atveju), tam, kad avių banda ramiau bindzinėtų aptvare – ėstų tai, kas priklauso, spiruotų laiku ir smulkiai, ir perdaug garsiai nebliautų. . Laikas   vėliau   ar   anksčiau   parodo   kuo   buvome   šeriami. Tas pats anglų kalba: . .
Darbas pavojingesnis už atominę bombą
2008.12.26 HomoSanitus / Vaidas Norbutas
Viskas dėl nežinojimo Daugkart skaičiau puikią Jono Markūno knygą „Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti“ ir atmintin įsirėžė viena iš daugelio jo puikių minčių – žmonės ir žmonija labai daug kenčia dėl nežinojimo. Perfrazuodamas pasakyčiau taip: nežinojimas, nenoras žinoti, blogo darymas žinant beveik visų didelių nelaimių, bėdų, ligų ir net katastrofų priežastis. Nežinom, kad NET saikingas alko-tabako nuodų vartojimas padaro didelę žalą, abortais žudom vaikus motinų įsčiose, o tuo pačiu savo geneologinį medį, ateitį ir norim laimės. Nors gyvenam pertekliuje, matome žurnalistų sukurtą krizę... Kas bus? Mirsim iš bado? Nebus darbo? Dirbti baisiai nenorim, o darbo netekti bijom. Paklauskim savęs kas mums svarbiau – darbas, kur darbdavys žemiau už...
 
Vienatvė skruzdėlyne pagal L.Ž.
2008.12.23 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Skelbimas: Vienišas vyras susipažintų su vieniša moterimi tikslu sukurti vienišą vaiką. Praeitais metais Vilniuje, o šiemet jau ir Kaune mačiau tokius DYDELIUS žalius plakatus autobusų stotelių pavėsinėse. Plakatuose nupieštas žmogelis. Jis ruošiasi žudytis. Ir didelėm raidėm skaitytojas raginamas pakalbėti su tokiais žmonėmis, nepraeiti pro šalį, atkreipti į juos dėmesį. Supratau, kad ir Vilnius, ir Kaunas pagaliau tapo didmiesčiais. Kaimo ar mažo miestelio žmonės gi pažįsta vienas kitą, sveikinasi, jie nėra vieniši. O didelio miesto žmogus jau susvetimėjęs ir nebežino net, kas gyvena jo daugiabučio kituose aukštuose. Keista - kuo daugiau žmonių sukiši į vieną vietą, tuo jie pasidaro vienišesni. Kuo daugiau žmonių aplinkui, tuo vienišesnis esi savo...
Graikija: kapitalistai ir antisocialistai kelia balsą
2008.12.17 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Šis straipsnis yra atsakas į politologo Tomo Bitino straipsnį "Graikija: tinginiai ir dykaduoniai kelia galvas" išspausdintą "Lietuvos žiniose". Politologas neteisingai teršia tinginių ir dykaduonių vardą bei neatsakingai argumentuoja vartodamas emociškai "įkrautus" žodžius: "utopija", "parazitavimas", "anarchistai", "komunistai", "socialistai". T. Bitino tekste daugiau nepamatuotų kandžių emocijas užkabinančių išsireiškimų nei protingos argumentuotos kalbos. Pirma, politologas neteisingai apšaukia tinginius ir dykaduonius parazitais bei suverčia jiems kaltę dėl įvykių Graikijoje. Kur matyta, kad tikras tinginys ir dykaduonis dėtų didžiules šimtametes pastangas vien tam, kad sukurtų tokią grandiozinę kapitalizmo sistemą...
 
Darbokratija - populiariausia valdymo forma
2008.11.12 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Vergai atsirado kartu su civilizacija Tik prasidėjus civilizacijai atsirado ir vergai. Ar pamenate Egiptą? Faraonas, žyniai... vergai, vergai, vergai. Graikija - demokratijos tėvynė, laisvės tėvynė. Bet laisvais piliečiais buvo tik tam tikra vyrų rūšis. O kiti buvo vergai. Romoje - vergai. Tarpupy - vergai. Vėliau vergus imta vadinti tarnais. Taip padaryta, kad jie nesukilinėtų. Kaip įdomu - tarnas, tai juk ne vergas. Jis jau laisvesnis. Kai kurie tarnai turi žemės, turto, pinigų. Paskui atsirado vis garbingesnių tarnystės formų - guvernantė, liokajus. O vergai, žinoma, norėjo tapti nors kiek laisvesniais. Jie mielai tarnaudavo nors ir už dyką. Nereikėjo nei vergvaldžių. Šiais laikais vergvaldžiu tapo pinigai. Visi klauso pono pinigo ir patys mielai dirba visus vergo darbus. Sekretorės, valytojos... Dabar jau net ir ne sekretorė, o...
Skyrybų ekologija
2008.11.06 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Kiekvieną dieną norisi pradėti gyventi iš naujo, bet ne kiekvieną dieną pavyksta susirasti su kuo. Skyrybos kenkia planetai! Gyvenkite draugiškai. Kas sieja skyrybas ir ekologiją? Žinoma, juokais galima susieti bet ką su bet kuo, tačiau kai apie skyrybų ir ekologijos ryšį pradeda šnekėti rimti mokslininkai ir jų straipsnius išspausdina rimti akademiniai žurnalai, tai ateina laikas suklusti. Nejau tikrai gali būti koks nors ryšys tarp šių dalykų? 2007 metais JAV Nacionalinės mokslų akademijos darbų žurnale PNAS (December 18, 2007 vol. 104 no. 51) pasirodė Mičigano universiteto ekologijos profesoriaus Jianguo Liu ir jo kolegės Eunice Yu straipsnis "Skyrybų poveikis aplinkai". Autoriai įrodo, jog kartu gyvenantys sutuoktiniai sunaudoja žymiai mažiau energijos, nei išsiskyrusi pora....
 
Kokios ekonomikos norime?
2008.11.04 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Besivystanti ekonomika Šiuolaikinė ekonomika yra besivystanti ekonomika. O tai reiškia, kad šiandien gyvename geriau nei vakar, o rytoj gyvensime geriau nei šiandien. Žinoma, ekonomikos kreivėje būna ir nuosmukių. Būna krizių, depresijų, infliacijų... Kartais "šiandien" gyvename blogiau nei "vakar". Tačiau jei žiūrėsime iš ilgalaikės perspektyvos, tai matysime, kad ekonomikos kreivė visada kyla. Su mažais nuosmukiais, bet visada kyla. Modernioji ekonomika niekada nepralaimi ir visada eina tik į priekį. Anksčiau žmonės tikėjo dievais, dabar tikima ekonomika. Ekonomika yra moderniosios kultūros dievas. Ir ja taip aklai tikima, kad ji nėra net kvestionuojama. Jūs pabandykite kam nors pasakyti, kad ekonomikos vystymasis nėra gerai, kad geriau yra turėti mažesnį BVP, kad gal geriau turėti...
Darbokratija - piramidinis valdymo modelis
2008.11.03 HomoSanitus / Laimis Žmuida
Darbokratija yra režimas, kuris yra apraizgęs visą pasaulį. Žinoma, kažkas valdo mus šituo režimu ir pabandysime išsiaiškinti kas. Bet apie tai vėliau. Dabar užtenka suprasti, kad visas pasaulis yra valdomas piramidės principu. Nuo seno valdovai atsistodavo ant piramidės viršaus, matydavo savo pavaldinius ir juos kontroliuodavo. Žinoma, ne patys. Jie pasiųsdavo žemesnę klasę ar grupę žmonių, kad šie valdytų dar žemesnę klasę, kad ta valdytų dar žemesnę klasę, kuri valdydavo mases. Ir kiekviena vidurinė klasė galvodavo, kad ji yra valdančioji ir tuo džiaugdavosi. Taip iš tiesų ir buvo, nes jie valdydavo žemesnę už save klasę. Tačiau nutylima, kad jie ne tik valdydavo, bet ir juos pačius kažkas valdydavo. Jie galėdavo suprasti kad ir juos kažkas valdo, kad tuos valdančiuosius irgi valdo ir taip visa...
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 
Svarbiausia turėti faktų. O paskui juos galite iškraipyti, kaip norite. 
Markas Tvenas
Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Naujausi komentarai
Anita Martina
2015-06-21 16:42:11

Mintis
2015-06-21 13:42:22

Reikia
2015-06-21 12:29:50

Išmintis
2015-06-21 11:15:01


2015-06-20 18:26:54


2015-06-20 17:29:26

Bet
2015-06-17 22:04:54

Tomas
2015-06-13 00:43:23

Straipsnis
2015-06-11 21:39:14


2015-06-11 18:45:02

Mrs Paula
2015-06-11 00:27:32

Asta
2015-06-10 16:18:42

Autoriui
2015-06-09 23:17:25

join the illuminati today
2015-06-08 04:00:27

Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės