Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Greddy
2011-02-02 13:09:01
Kipse, grįžk i pragarą ir ten sielas pilniavok, ba išbėgios, nes komentuot nelabai sekas.
kypsas
2011-02-01 22:26:59
viduramžiško primityvumo mintys straipsnyje - net nėra prasmės komentuoti - tiktų 5-6 klasės fizikos ar geografijos būrelio diskusijoms - net keista matyti tiek daug rimtai oponuojančių komentatorių, kai iš esmės oponuoti net nėra kam - nebent skaniai pasijuokti
Valdas
2010-10-20 16:48:50
Tai tokie eksperimentai nuolatos vyksta gamtoje - pasižiūrėkite, kaip aušta iš vulkano išsiveržusi lava. Net 5-6 metai po išsiveržimo, pramušus atvėsusią plutą, viduje galima rasti iki raudonumo įkaitusių uolienų.
Stebėtojas
2010-10-20 08:55:23
Kam: Stebėtojui 2010-10-17 09:19:22. Jūs labai gerai nusakėte esmę. Turime stipriai įkaitųsį kūna (Žemę), kuris skrieja šaltoje erdvėje (kosmose). Paviršius atšalo, nors vidus dar kunkuliuoja. Kaip Valdas pastebėjo, vaškas kambario temperatūroje yra kietas kūnas, bet jo kietumas neprilygsta plieno. Jei norite modeliuoti Žemės elgesį, tuomet jums reikia paimti Žemės gabalą (kurio sudėtis daugmaž atitiktų visumą), jį išlydyti ir pažiūrėti kaip elgsis. Toks ekspermentas pilnai įmanomas.
Žalioji
2010-10-18 12:30:21
Su jo smegenėlėmis viskas gerai, jis moka net kelias užsienio kalbas, jo laaaabai platus akiratis. Jis kur nori lankosi ir kiek tik širdis geidžia drabstosi purvais. Tik įtariu vieną smulkmeną - jis yra neabejotinai vienišas skruzdėlyne.... Ar ne, Valdai???
Valdas
2010-10-18 09:15:14
Kam teko mokytis iš tarybinių vadovėlių, gerai atsimena, kad visų pasaulio mokslo pasiekimų autoriai yra tarybiniai, ar bent jau rusų mokslininkai. Šitų citatų autorius Bojarincevas yra tradicijų tęsėjas ir į viską žiūri iš vieno bokštelio – „ne žydai, o rusai patys geriausi“ Jeigu gerb. HS be rusų, mokėtų dar kokią kitą užsienio kalbą, galėtų labai praplėsti svo akiratį. O visa kita ir toliau, kaip horoskopuose, kai reikia, žemės centras išsilydęs, kai reikia – atšalęs. „Pavyzdys su vašku nėra tinkamas, pakaks ir stiklo“ (Beje, man didelė naujiena, kad vaškas kambario temperatūroje nėra kietas kūnas! Turbūt tik Bažnyčios temperatūroje žvakės būna kietos:)). Netinkamus pavyzdius atmetus, teorija tampa be priekaištų ! Te gyvuoja HS – pyyyyp ir dar užsispyrusi.
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
2010-10-17 09:51:10
В 1905 году в сентябрьском номере немецкого журнала «Анналы физики» появилась статья, написанная молодым экспертом швейцарского патентного бюро в Берне Альбертом Эйнштейном. В ней излагалась теория относительности, решавшая проблему электродинамики движущихся тел. Изложение .материала велось молодым автором в довольно необычной для научных публикаций манере: без указания идей и результатов, заимствованных из других исследований, без сопоставления полученных выводов с итогами более ранних попыток решения той же проблемы. Статья не содержала ни одной литературной ссылки. При чтении её создавалось впечатление о полной оригинальности как постановки, так и решения задачи, о первооткрытии всех изложенных там результатов. «Только путём сопоставления фактически использованных в этой работе положений с ранее опубликованными статьями на данную тему можно установить несомненную связь развиваемых автором идей с высказываниями предшественников, в первую очередь - с идеями, опубликованными за несколько лет до этого Пуанкаре» (здесь и далее изложение научных результатов Пуанкаре будет вестись на основе статьи М И.Панова, А.А.Тяпкина и А.С.Шибанова «Анри Пуанкаре и наука начала XX века». В книге «Анри Пуанкаре о науке», под ред. Л С.Понтрягина, М., 1990, а также на основе книге А.Тяпкина и Л Шибанова «Пуанкаре», ЖЗЛ, М., 1982 - выделено мной - В.Б.). Эйнштейн в 1955 году так ответил на вопрос о независимости его открытия от работ Лоренца и Пуанкаре: «Я был знаком с фундаментальной работой Лоренца, вышедшей в 1895 г., но позднейшей работы и связанного с ней исследования Пуанкаре не знал. В этом смысле моя работа была самостоятельной, Новое в ней состояло в следующем. Лоренцевы преобразования выводились здесь не из электродинамики, а из общих соображений...» (выделено мной - В.Б.). Здесь позвольте не поверить Нобелевскому лауреату. Во-первых, любой учёный, занимающийся какой-то проблемой, обязательно изучает всю литературу по этому вопросу. Во-вторых, любой человек, просто интересующийся физикой, был в курсе положения ,дел в ней в тот период. В-третьих, работая в патентном бюро, Эйнштейн вполне мог быть в курсе теоретических разработок в области физики. В-четвёртых, когда говорится, что соотношение получено «из общих соображений» или «методом подбора», то это наводит на мысль, а не списано ли просто оно у человека, который, зная математику, это соотношение вывел. Интересная деталь: не сохранилось никаких черновиков первых работ Эйнштейна. «Ещё более интересная деталь: рецензию на первую статью Эйнштейна писал Пуанкаре. Рецензия Пуанкаре - это единственный материал в истории журнала «Анналы физики», который не сохранился в архивах журнала. Кому-то очень нужно было скрыть, что же писал в рецензии Пуанкаре и как он исправил присланный ему экземпляр статьи» (член-корреспондент РАН В.Ф.Журавлёв). И ещё одна интересная деталь: в 1904 году известный математик Фердинанд Линдеманн писал: «Я произвёл вывод электрических явлений, которые представляют собой важнейшие результаты электродинамики и магнетизма, из оптических; я надеюсь в скором времени опубликовать результаты этих исследований». Последующие его публикации не содержали этих результатов, вместо этого в 1905 году у редактора «der Physic» оказалась статья на эту тему никому неизвестного патентоведа Альберта Эйнштейна. Рено де ля Тай в статье «Релятивизм Пуанкаре предшествовал Эйнштейновскому» (см. Приложение 2) написал: «... 26 сентября 1905 года «Аппа1еп der Physic» (Берлин-Лейпциг) публикуют статью Альберта Эйнштейна, озаглавленную «К электродинамике движущихся тел». Рукопись, подписанная Эйнштейном и его женой Милевой Марич (см. Sсiепсе &Viе N 871, р. 32), была получена редакцией 30 июня 1905 года, то есть более трёх недель спустя заметки Пуанкаре. Эта рукопись была немедленно уничтожена после её публикации... В его статье можно найти то, о чём в течение десяти лет Пуанкаре дискутировал с Лоренцем и что уже неоднократно публиковалось: ненужность эфира, абсолютного пространства и абсолютного времени, условность понятия одновременности, принцип относительности, постоянство скорости света, синхронизация часов световыми сигналами, преобразования Лоренца, инвариантность уравнений Максвелла, и так далее. К уже известному Эйнштейн добавил формулы релятивистского эффекта Допплера и аберрации, которые немедленно вытекают из преобразований Лоренца. Таким образом, независимый исследователь, никогда ничего не публиковавший по обсуждаемому вопросу прежде, якобы переоткрыл практически мгновенно то, что учёные класса Лоренца и Пуанкаре смогли установить только после десяти лет усилий. Более того, вопреки научной этике в своей статье Эйнштейн не делает никаких ссылок на работы предшественников, что особенно поразило Макса Борна. При этом Эйнштейн, который читал по-французски так же хорошо, как и по-немецки, знал работу Пуанкаре «Наука и гипотеза», а также, без сомнения, и все другие статьи Лоренца и Пуанкаре» (выделено мной - В.Б.). И опять мнение биографов П.Картера и Р.Хайфилда: «Статьи Эйнштейна, написанные в 1905 году, отнюдь не вызвали бурной реакции в научном мире, напротив, их практически не заметили». В статье 1906 года Эйнштейн пишет: «Мы показали, что изменение энергии должно соответствовать эквивалентному изменению массы на величину, равную изменению энергии, делённому на квадрат скорости света... Несмотря на то, что простое формальное рассмотрение, которое должно быть приведено для доказательства этого утверждения, в основном содержится в работе Пуанкаре (1900 г.), мы из соображений наглядноcти не будем основываться на этой работе» (выделено мной-В. Б.). Вопросы есть? И наконец, возникает вопрос: если лоренцевы преобразования были получены из общих соображений, то они и должны оставаться преобразованиями Лоренца, не так ли?
Но
2010-10-17 09:43:52
в многочисленных биографиях гения всех времён и одного народа не пишется, что докторская (кандидатская по российским понятиям) диссертация Эйнштейна «Новое определение размера молекул», «посвящённая броуновскому движению была признана ошибочной» (см. Собрание Сочинений Эйнштейна, т. 1) П.Картер и Р.Хайфилд пишут, что из писем Эйнштейна видно, с какой жадностью он впитывал идеи Больцмана, Планка и Лоренца и дальше: «Их труды были подобны восхитительному плоду, который уже созрел и который пора было сорвать». «Эйнштейн опять подобрал то, что почти валялось на дороге: взял уже имевшуюся теорию и придал ей новый физический смысл...», - пишет Ренн (выделено мной - В.Б.). В наше время такого человека (при условии отсутствия связи с сионистским движением) назвали бы популяризатором новых физических идей, а никак не гениальным первооткрывателем чужих научных разработок. Интересно то, что биографы, пытаясь представить жизнь и деятельность Эйнштейна в самом лучшем виде, иногда проговариваются, - так, в частности, превозносятся его большие способности в изучении иностранных языков. При этом приводится пример, что к началу 50-х годов Эйнштейн «освоил и английский язык. Талант этого человека был поистине безграничен!» Заметим, что к началу 50-х годов Эйнштейн прожил в США «всего» семнадцать лет! Забывается также полная неспособность Эйнштейна постичь греческий язык в школе, «Неспособность Альберта овладеть им настолько раздражала и выводила из себя преподавателя, что тот вел занятия в классе так, как будто этого ученика там просто не было» (Д.Брайен). Биографы отмечают также, что в американский период жизни Эйнштейн разговаривал со своим итальянским помощником - математиком на языке, которые они оба считали английским. Многих биографов Эйнштейна интересовал вопрос: «Внесла ли Милева свой вклад в теорию относительности и если внесла, то какой? То, что он был велик, утверждали многие...». «Есть основания полагать, что изначальная идея принадлежит ей», - говорит доктор Эванс Гаррис Уолкер. Уолкер считал, что ключевые идеи принадлежат Милеве, а Эйнштейн должным образом их формализовал. Его союзница Троимель-Плоец заявила: «Для мужчины того времени было вполне нормальным присвоить идеи своей жены и пожинать плоды». «Уолкер… вспоминал, что, по мнению его противников, он хотел опорочить имя Эйнштейна, поскольку тот был евреем. Уолкер утверждает, что «мотив такого рода у <него> отсутствовал» (Картер и Хайфилд). Есть заявление, что, по словам академика А.Ф.Иоффе, все три «эпохальные» статьи Эйнштейна 1905 года были подписаны «Эйнштейн-Марич». Широко известно, что Эйнштейн говорил своим друзьям: «Математическую часть работы за меня делает жена» (заметим, что это относилось к его первым работам, в дальнейшем все математические трудности преодолевали для него помощники и соавторы-евреи). «Если все эти заявления справедливы, нежелание Эйнштейна признать заслуги Милевы в создании теории относительности есть просто факт интеллектуального мошенничества. Заявления сторонников Милевы действительно ошеломляют, в 1990 году они стали сенсацией в Нью-Орлеане на ежегодном съезде Американской ассоциации за развитие науки, где впервые были преданы гласности».,, «Предположения о роли Милевы оказались столь живучими отчасти и по той причине, что Эйнштейн не мог убедительно объяснить, как он пришёл к теории относительности» (П.Картер, Р.Хайфилд). И это был не последний случай в научной деятельности будущего лауреата» (выделено мной - В.Б.). Сам же Эйнштейн именовал Милеву «своей правой рукой», обсуждал с ней научные темы как с равной, как с умом не менее сильным и независимым, чем его собственный, как с человеком, без которого он не смог бы работать. Милликен писал: «Я восхищаюсь научной честностью Эйнштейна, величием его души, его готовностью изменить немедленно свою позицию, если окажется, что она непригодна в новых условиях» (цитируется по книге «Альберт Эйнштейн», Минск, 1998, - выделено В.Б.) , Это несколько странная похвала учёному!
Apie Enšteino
2010-10-17 09:21:45
gabumus ir metodus: Альберт Эйнштейн (1879-1955) родился в баварском городе Ульме. Отец - Герман Эйнштейн (занятия торговлей); мать - дочь богатого штутгартского хлеботорговца - Полина Кох. Как написано в «Энциклопедии для детей. Астрономия» (М., 1997), в детские годы «будущая гениальность Эйнштейна внешне никак не проявлялась». Он долго учился говорить, и семилетнем возрасте «мог лишь повторять короткие фразы». Шести лет Эйнштейна начали учить играть на скрипке. «Здесь ему тоже не повезло. Преподаватели музыки не смогли воодушевить ребёнка...». Правда, в течение последующей жизни Эйнштейн любил поиграть на скрипке. Так в 1907-08 гг. он музицировал в составе квинтета, куда ещё входили юрист, математик, переплётчик и тюремный надзиратель. Десяти лет Эйнштейн поступил в гимназию. Мальчик переходил из класса в класс, «без блеска справлялся со школьной программой... Точность и глубина его ответов ускользали от педагогов, с трудом терпевших медлительность речи Эйнштейна» (Б.Г.Кузнецов). Равнодушный к школьным забавам, он не имел в школе близких друзей и собирался бросить гимназию, получив справку от психиатра о необходимости полугодового отпуска. Но педагогическое начальство опередило его, предложив за год до окончания покинуть гимназию. Но получение подобной справки дало возможность юному Эйнштейну, как психически неполноценному, избавиться от обязательной военной службы. Попытка поступить в Цюрихский политехнический институт, куда надо было сдавать вступительные экзамены даже при отсутствии аттестата о среднем образовании, как это и было у Эйнштейна, окончилась полным провалом - его подвели французский язык, химия и биология, но на помощь пришли родственники и друзья. Всё случилось так, как об этом говорится в анекдоте советского времени: еврея пригласили в КГБ, интересуясь, как ему удаётся жить не по средствам. Ответ был простой: «Мне помогают родственники и друзья». Тогда ему был задан вопрос: «А Вы могли бы купить «Волгу»?» - «Да, - ответил он, - если помогут родственники». Пошёл еврей домой и думает: «А зачем мне нужна эта Волга? На ней столько пристаней и пароходов!» Возвращаясь к Эйнштейну, отметим, что ректор института Альбин Герцог пообещал на будущий год принять Альберта в институт без экзаменов, для чего необходимо было получить аттестат любой школы. Как пишет Дэнис Бранен («Альберт Эйнштейн», Минск, «Попурри», 2000): «Провал превратился в нечто вроде триумфа». В период учебы Эйнштейн, в полном соответствии с национальными традициями, «выводил из себя деспотичных институтских профессоров, потому что расценивал большинство из них как неразумных и невежественных и не стеснялся показывать это» (Д.Брайсн). Осенью 1900 г. Эйнштейн сдал выпускные экзамены в Цюрихском политехническом институте (Политехникуме) и получил диплом. Студенческим другом Эйнштейна был Мишель Бессо. «Несмотря на своё невысокое мнение о Бессо как о ленивом и нетворческом обывателе, Эйнштейн наслаждался его «необычайно топким умом, за работой которого, хоть и беспорядочной, <он> всегда наблюдал с большим восхищением» » (Д.Брайен). Одним из друзей Эйнштейна в этот период был Фридрих Адлер (сыгравший значительную роль в дальнейшей жизни Альберта) -сын психиатра Виктора Адлера, основателя австрийской социал-демократической партии. Фридриха Адлера Эйнштейн называл самой чистой и наиболее идеалистической душой, какую он когда-либо знал. Но, видимо, этот отзыв имел место до того момента, когда Адлер выступил против теории относительности в эйнштейновском варианте, за что был объявлен сумасшедшим. Но это было значительно позже, а пока «среди его знакомых была Милева Марич, сербская девушка, эмигрантка из Австро-Венгрии. Это была очень серьёзная, молчаливая студентка, не блиставшая в студенческой среде ни живостью ума, ни внешностью. Она изучала физику, и с Эйнштейном её сблизил интерес к трудам великих учёных. Эйнштейн испытывал потребность в товарище, с которым он мог бы делиться мыслями о прочитанном. Милева была пассивным слушателем, но Эйнштейн вполне удовлетворялся этим. В тот период судьба не столкнула его ни с товарищем, равным ему по силе ума (в полной мере этого не произошло и позже), ни с девушкой, чье обаяние не нуждалось в общей научной платформе» (Б.Г.Кузнецов). Отметим, что слово «эмигрантка» здесь совершенно неуместно, так как девушка просто выехала на учебу из своей страны, где она не могла получить нужное ей образование. С таким же успехом можно назвать «эмигрантами» и самого Эйнштейна и Фридриха Адлера. Друзья его также окончили Политехникум (кроме Милевы, окончившей его в следующем году). Отметки Эйнштейна (по шестибальной системе) были: дипломная работа - 4,5, общий балл -4,91. В пересчёте на пятибалльную систему оценки Эйнштейна были, соответственно, 3,75 и 4,09! И... «несмотря на хорошие отметки и репутацию талантливого исследователя, Эйнштейн не был оставлен при Политехникуме. Друзья же его были оставлены...». (Б.Г.Кузнецов). Кстати, в Политехникум Эйнштейн смог поступить только со второй попытки, да и «выпускные» оценки правильнее было бы назвать средними. Но учёба в Политехникуме способствовала как общему развитию, так, видимо, и сформировала черты и качества, которые впоследствии позволили Эйнштейну уловить тенденции развития физики и использовать чужие идеи и окружающих его учёных для развития интересующих его проблем. Математику в Политехникуме преподавали такие выдающиеся исследователи, как Адольф Гурвиц и Герман Минковский, но их лекции не интересовали Эйнштейна. В течение двух лет после окончания Политехникума Эйнштейн не работает. Только в течение двух месяцев он преподавал математику в технической школе. «Понятия не имею, какой гуманный человек меня туда рекомендовал: ведь я ни у одного из моих бывших профессоров не был на хорошем счету...», - писал Эйнштейн. После этого «Эйнштейн вновь остался без работы, и вновь ему не удалось найти место учителя. Стена, воздвигнутая перед ним в Политехникуме, охватывала и среднюю школу». Попытки давать частные уроки тоже не дали результатов - подопечных не удовлетворяло его преподавание. В 1902 году Эйнштейн переселился в Берн и начал работать в патентном бюро (техническим экспертом третьего класса).
Stebėtojui
2010-10-17 09:19:22
Jūsų pavyzdys su vašku nėra tinkamas, nes vaškas visų pirma kambario temperatūroje nėra kietas kūnas. Be to, paviršiuje susidariusi pluta visiškai neatspindi temperatūrinio gradiento visame sluoksnyje (jei išnešite ištirpinto vaško didelį kiekį į didelį šaltį, tuomet jo paviršiuje susidarys pluta su zemesne temperatūra, tačiau gilesniame sluoksnyje temperaturinis gradientas bus kaip straipsnyje minima – centre temperatura žemesnė ir didės einant į paviršių). Nebūtina lyginti žemės su metalu, pakaks ir stiklo (juk sutiksite su tuo, kad silicio žemėje pakankamas kiekis :) )
Saulius2
2010-10-15 14:56:10
Apskritai tai čia ne žemėję problema :D Visokių tokių "mokslinių" straipsnių pilnas internetas, literatūra, ir kiekvienam galima rasti priešingai teigiančių. Pasirinkimas paprastas- tikėjimu :) Kas labiau prie širdies, tą ir renkamės straipsnį. Nejau dabar patikrinsi, kokia metodika, kaip nustatė temperatūrą, ar sudėtį. Nors mokslas pateikia ir tolimų planetų branduolių temperatūras. Bet nėra daugiau iš ko rinktis- ką rašo, tą ir priimame už teisybę.
mokslininkas
2010-10-15 11:57:08
Tai gal tie mokslininkai ne tokie kvaili kaip straisny parasyta
Intrigantui
2010-10-14 21:11:35
Tai kad mokslininkai teigia " "Iš to matome, kad mokslininkai teigia, kad Žemė viduryje yra išlydytas ir perkaitintas tankios medžiagos „lašas“, gal todėl išlydyto metalo dėsnius permeta žemei?
Intrigantas:)
2010-10-14 09:50:33
Gerb. HS, Jūsų genealius straipsnius aš atpažįstu iš pirmojo sakinio ir visada jais labai žaviuosi. Jeigu spausdintumėte juos tik balandžio 1-ąją, viskas būtų nuostabu. Jeigu spausdinate kitomis dienomis, būkit gera išklausyti kritiką. Jūsų teiginys: "lydosi tik medžiagos, kurių šiluminis laidumas geras!". Geriausią šiluminio laidumo koeficientą (pagal Wikipediją) turi deimantas - 1001-2600 w/(m*K). Ir viduramžiais, vienas į Jus panašus alchemikas, pabandė du mažus deimantus sulydyti į vieną didelį. Po to jam nukirto galvą... Ir čia ne vienintelis "mano įsikabintas teiginys", jų galybė, tik nesinori visus nuodugniai nagrinėti. Paaiškinkit pvz., kodėl išlydyto metalo dėsnius permetat neišlydytam Žemės centrui, kodėl cepeliną ar buroką reikia "išlydyti", kad Jūsų dėsniai veiktų? :D Jau esu kartą rašęs, pasirinkite kokią kitą, suprantamesnę sritį, pvz. kulinariją, ir ten visas savo teorijas galėsite įgyvendinti. Sekmės!
RB
2010-10-14 08:58:07
Valdas matyt norejo pasakyti, kad jis atliko bandymus su druska ir cukrumi ir nustate, kad jų temperaturinis gradientas ausimo metu yra is principo skirtingas, tai yra priesingas:)
Intrigantui
2010-10-14 08:51:47
tai kuri medžiaga nesilydo: cukrus ar druska? Kuri iš jų prieštarauja tavo įsikabintam teiginiui?
Valdas
2010-10-14 08:44:03
Puiku GREDDY,to aš kaip tik neužmiršau ir su Jumis visiškai sutinku. Kaip tik druskos/ cukraus pavyzdžiu ir norėjau pasakyti, kad pagrindinis straipsnio teiginys, kurio remiasi visi išvedžiojimai: "Taigi lydosi tik medžiagos, kurių šiluminis laidumas geras!" yra visiškai neteisingas! Čia tiktų pacituoti Merfį: "Kas vienam klaida, tas kitam pradiniai duomenys". Labai tikuosi, kad kitų straipsnių, kuriais gąsdina autorius, nebebus. :)
Greddy
2010-10-13 20:58:58
Valdai, pamiršai tokią "mažą" smulkmenėlę.. Nori pasakyti, kad cukraus ir druskos panaši struktūra? Šiaip jau nacl tai joniniais ryšiais sujungtas, o joninių junginių lydymosi temperatūra ant "skarvados" 800~c. O kokie ryšiai cukruje? Kartais ne kovalentiniai poliniai? :)
Stebėtojas
2010-10-13 19:20:20
Gal kažkiek tiesos ir yra straipsnyje, bet dėl žemės modelio nesutinku. Kai pateiksit įrodymus, tuomet žinosiu, kad klydau. Elementarų pavyzdį jau minėjo, tai virtos daržovės, kurios iųorėj šaltos, bet viduj karštos. Kitas pavyzdys iš mano praktikos. Užsiiminėju šiek tiek bitininkavimu, tai tenka lydyti vašką. Išlydžius ir palikus metaliniam kibire vėsti, pirmiausia atvėsta viršus ir tampa kietas, nors po juo dar "magma" plaukioja. Kas jums davė teisę lyginti Žemės šiluminį laidumą su metalo? Kur parašyta, kad Žemė elgiasi taip pat kaip metalas?
Valdui
2010-10-13 17:00:45
smegenys tavo issilyde, o ne zemes centras :) kur straipsnyje parasyta, kad zemes centras issilydes? Cia tau zemes centras lydalas. Kuriame žemės gylyje veisiasi cukrus? Toliau ėdesio komentatoriu mintis nenuvaziuoja, pilvas matyt neleidžia matyti žemės po kojom.

 1-20     21-31    >>
Rašyti komentarą >> Grįžti į straipsnį >>
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 
Kartą  atsiskyrėliui, besišildančiam prie laužo, apsireiškė pranašas ir perspėjo, kad po dviejų dienų greta tekančios upės vanduo taps tokiu nuodingu, kad bet kuris jo atsigėręs, taps bepročiu. Kad išsaugoti blaivų protą, atsiskyrėlis dvi dienas nešė vandenį  į savo olą. Praėjo dvi dienos, ir, stebėdamas žmones iš tolo, atsiskyrėlis pamatė, kad žmonės elgiasi kaip išprotėję.
  Praėjo laikas. Atsiskyrėlį ėmė kamuoti vienatvė ir jis nuėjo pas žmones. Bet jie buvo išprotėję. Jam buvo baugu būti tarp jų. Tada jis nusileido prie upės ir iki soties atsigėrė iš jos vandens - ir iš karto tapo tokiu pačiu išprotėjusiu, kaip ir visi. Žmonės  sveikino jį su sėkmingu ... pasveikimu.
Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Naujausi komentarai
Anita Martina
2015-06-21 16:42:11

Mintis
2015-06-21 13:42:22

Reikia
2015-06-21 12:29:50

Išmintis
2015-06-21 11:15:01


2015-06-20 18:26:54


2015-06-20 17:29:26

Bet
2015-06-17 22:04:54

Tomas
2015-06-13 00:43:23

Straipsnis
2015-06-11 21:39:14


2015-06-11 18:45:02

Mrs Paula
2015-06-11 00:27:32

Asta
2015-06-10 16:18:42

Autoriui
2015-06-09 23:17:25

join the illuminati today
2015-06-08 04:00:27

Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės