Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Mintys pacientui X
Pagrindinis / Homo Sanitus / Turinys / Sveikatos filosofija / Mintys pacientui X
Tabletė, kurią galima praryti. Ir jei pavyks, jos kelias netradicinis - į smegenis.


 Kiekviena liga turi pirminę priežastį, priežastis ir turi pasekmes. Nepašalinus pirminės priežasties, liga beveik visada sugrįžta. Pirminė priežastis pašalinama nebūtinai sąmoningai, tai gali įvykti ir atsitiktinai, Tau ir Tavo gydytojui to visai nežinant. Atsakyk sau kuriuos faktorius iš šių trijų pabrauktųjų Tu bandai įtakoti ar keisti. Nedėk jokių vilčių į transplantaciją, naujausius vaistus ar talentingą gydytoją,  jei neturi ketinimo ieškoti pirminės priežasties. Aklai vištai pakliūna grūdas, bet labai retai.

 Pabandysiu Tau palengvint kelią pirminės priežasties paieškose, nors iš tiesų, tai yra Tavo kelias ir niekas kitas už Tave jo nenueis. Nei mama, nei tėvas, nei draugai, nei tuo labiau gydytojai. Galima Tau tik patarti, jei klausi. Jei klausimų nėra, informacija lieka ore,  Tavęs nepasiekus.

 Gyvybė ir viskas, kas vyksta aplinkui yra viso labo tik dviejų ciklų kaita - plėtimosi ir traukimosi. Gyvybė – tai tam tikros amplitudės dviejų ciklų kaita - pulsacija (supaprastinu, kad suvoktum, iki dvimatės erdvės, nors iš tiesų tai vyksta daugiamatėje erdvėje ir jos popieriuje tiksliai neatvaizduosi).

 priesybiu vienybe.jpg

 Kiekvienas iš mūsų, gimstant, iš tėvų gauname tam tikrą pirminį energijos kiekį - potencialą, kurį per gyvenimą ir naudojame. Gali vadinti tai programa maximum. Galime jį sunaudoti greitai ir neracionaliai, galima priešingai – lėtai ir racionaliai, netgi jį papildant. Nuo to priklauso mūsų gyvenimo trukmė. Energija visada pasireiškia kitimu ir turi, grubiai skirstant, dvi fazes. Mūsų kūnai yra skirtingi. Vieni geba savyje talpinti didelį energijos kiekį ir turi didelį potencialą gimstant, ir tokiu atveju žmogus gyvena energingą ir ilgą gyvenimą ( jei energiją naudoja išmintingai). Kitiems tėvai šį „kondensatorių“  pagamina prastą ir įkrauna jį silpnai. Toks žmogelis gyvena gaišenos gyvenimą ir be to – trumpą, o dar trumpesnį, jei nebando susivokti kas jis yra ir kaip funkcionuoja.

Grafike energijos kiekį simbolizuoja sinusoidė, kurios amplitudė kiekvienam skirtinga. Ji turi dvi fazes ir jei per gyvenimą neseksi šiuo energijos kitimo grafiku – gyvenimas bus ligotas ir trumpas. Kiekvienoje amplitudės fazėje turi elgtis taip, kad neprieštarautum tuo metu dominuojančiai energijai. Kitaip sakant, turi rezonuoti su aplinka. Sąlyginai fazes žymiu „plius“ ir „minus“. Gyvenimą galima padaryti sveiką ir ilgesnį, jei seksi šiuo savo grafiku. Juk tai logiška, nes važiuodamas dviračiu pavėjui – ratus už tave mins vėjas. Viskas, kas mus supa, kinta pagal analogišką grafiką. Jeigu tu, būdamas „augančio „pliuso“ fazėje, naudosi maistą, gersi vandenį tokios pačios fazės, kvėpuosi ir mąstysi taip, kad skatintum šią fazę, tavo energija išliks tokiam pačiam lygyje ir jos kritimo laike beveik nebus (čia teoriškai, praktiškai tai idealiai pasiekti neįmanoma – galima tik artėti prie to). Jeigu perdaug padauginsi tos pačios fazės energijos iš išorės, tavo kūnas neatlaikys ir įvyks staigi mirtis – katastrofa, pasireiškianti insultais, infarktais, sunkiomis ligomis, traumomis ir t.t.. Jei naudosi energiją priešingos fazės – slopinsi savo gyvybės amplitudę ir imsi greitai senti. Rytiečiai šį principą vadina „Ing – jang“. Jis sąlygotas mūsų visatos sandaros – viskas joje vyksta cikliškai. Joje viskas skrieja orbitomis ir sukantis aplink savo ašį, o tai ir pagimdo šias dvi fazes. Viskas visatoje paklūsta šiam dėsniui – nuo elementarių dalelių iki galaktikų. Kiekvienas darinys erdvės taške turi suktis ir skrieti su tam taškui būdingu greičiu. Jei greitis padidinamas ar sumažinamas – peršokama į aukščiau arba žemiau esančias orbitas, kuriose yra visai kita kokybė. Jau turėjai suprasti – kiekybė pagimdo naują kokybę. Mirtis – tai nauja kokybė.

 Tavo plaštaka yra labai geras simbolis šiems aiškinamiems principams atsiminti. Ji turi 5 pirštus. Unikaliausias iš jų yra nykštys. Be jo tu negalėtum beveik nieko atlikti. Nykštys gali lengvai bendrauti su bet kuriuo iš pirštų. Taigi nykštys simbolizuoja absoliutą, dievą ir tai ko negali pakeisti – genus, kuriuos gavai iš tėvų arba iš dievo – kaip tau patogiau suprasti. Rodantis smilius simbolizuoja viską, kas surišta su laukais – tavo mąstymas, žemės magnetizmas, elektriniai laukai, biolaukai ir kt.  Ilgasis pirštas simbolizuoja viską, kas surišta su dujiniu būviu, tai yra su tavo kvėpavimu arba dar kitaip – oru. Tavo bevardis – simbolis skystojo būvio, tai yra vandens. Na ir mažiausias pirštelis simbolizuoja kietąjį būvį, dar kitaip – maistą ir visa, kas yra sąlyginai kieta aplink tave. Pažvelk į savo ranką ir tu pamatysi kuris pirštas yra arčiausiai kūrėjo simbolio – rodantis. Neatsitiktinai juo rodai viską. Nuo jo viskas prasidėjo ( neskaitant absoliuto – jis visko pradžia) .

gimtis mirtis.jpg

  Kai kadaise tavo tėvas pamatė tavo mamą, jis tai pirmiausiai suvokė savo rodančiuoju pirštu. Atvirai juo gal ir nerodė, bet šviesa, atsispindėjusi nuo tavo mamos, tavo tėtušiui patiko. Jam šis laukas pasirodė labai viliojantis ir artimas. Toliau sekė jo jau žemesnio dažnio vibracinis veiksmas – jis suvirpino savo stygas gerklytėje ir paleido dažnį tavo būsimos mamos link. Mamai šis dažnis patiko ir ši prisileido jį arčiau. Tada suveikė jau sekantis būvis – jie pajuto vienas kito kvapą.  Patikus kvapui, suartėjo dar labiau – sekė bučinys ir susijungė sekantis būvis – kūno skysčiai. Ir tik paskutiniame etape susiliejo kietoji materija – spermatozoidas prasiskverbė į kiaušialąstę.

 Kai gimei, pasaulis tave pasitiko šviesa - vibracija, kuri tau buvo milžiniškas stresas, paleidęs sekantį būvį – dujinį. Tu įkvėpei, kad galėtum išreikšti emociją – reakciją į šviesą. Sekantis tavo veiksmas buvo motinos krūties ieškojimas, kad paleisti sekantį būvį – skystąjį. Ir tik daug vėliau pasileido paskutinis – ėmei valgyti kietąjį – maistą.

 Kai mirsi, viskas vyks ta pačia seka, tik priešinga kryptimi. Pirmiausia nustosi save jausti kaip kietą kūną, po to nustosi jausti savyje skystį – seiles, nustosi kvėpuoti –  jausti orą, ir paskutinis užges laukas – mintis.

 Tokia seka mes suvokiame pasaulį: toliausiai mes matome žvaigždes - saulę – šviesą – bangas, arčiau girdime medžių ošimą, visai arti juntame akacijų kvapą, be mūsų pastangų mūsų kūnas junta drėgmę ar sausrą, kurioje esti, ir pagaliau liečiame aplinką ir dalį jos įsileidžiame vidun - mintam.

 Be maisto tu gali išbūti gyvas maždaug 30 parų, be vandens – 5 paras, be oro – 5 minutes, be minties –sekundes. Per parą žmogus suvartoja apie 12kg. oro, 2-3 kg. vandens ir apie 1kg kieto maisto. Ši seka rodo kas tavo kūnui yra svarbiausia. Kodėl tokia seka? O gi todėl, kad gyvybės kūrime pirminis visada yra laukas. Medžiaga tik užpildo sukurtą  lauke energijos sankaupą. Laukas yra pirminis. Lauke - plazminiame kūne, gaubiančiame tavo fizinį kūną, yra visa informacija apie kūno išsidėstymą erdvėje. DNR genomas nusako kiek ir kokių ląstelių, organų bus pagaminta, o kaip jos, jie išsidėstys erdvėje, nusako informacija, esanti tavo plazminiame kūne.

  Jau turėjai suprasti, kad absoliuto projekcija tavyje yra tavo sąmonė, sąmonės projekcija yra tavo kvėpavimas, kvėpavimo projekcija yra tavyje esantis vanduo ir vandens projekcija yra tavo kietas kūnas. Žmonės mano, kad jų kūnas pasibaigia ten, kur prasideda jų drabužiai. Nes taip rodo jų akys. Nes taip juos mokė mūsų kultūra. O juk tu esi visur. Tik tavo tankis skiriasi. Tavo viduje tu esi tankus ir dėl to tave lengva pajusti. Už 10 metrų tave justi sunkiau, bet jei turėtum vilko jautrumą, tai darytum nesunkiai. Nėra visatoje nė vieno erdvės taško, kuriame nebūtų vibracijos. Vibruoja viskas – kiekvienas tavo atomas. Ir jo vibracija eina nuo tavęs į begalybę. Tu esi čia, o kartu ir visur.

 Kai žmonės suserga, jie dažniausiai griebiasi mažojo pirštelio – vaistų – kietosios frakcijos. Geriausiu atveju – skystojo būvio, bet retas kuris pagalvos apie kvėpavimą ar sąmonę. Šiuos dalykus jie palieka ramybėje savieigai, kuri ir atvedė prie ligos. Ar gali vykti sveikimas? Žinoma, kad ne, nes liga yra aukščiau esančių būvių išraiška žemiausiame – fiziniame kūne. Pamąstyk kuriuo būviu gydaisi. Ar gali įvykti pasveikimas? Gali, bet tik atsitiktinumo dėka, o jo tikimybė labai maža – kauliukais žaidžiant šešetukai iškrenta, bet retai. Dėl šios priežasties ir miršta toks didelis procentas susirgusių  sunkiomis ligomis. Gali įvykti laikinas pagerėjimas, ar net pasveikimas, bet pasibaigus vaistų veikimui ir praėjus kuriam tai laikui, viskas sugrįžta į savo vėžes – liga vėl atsinaujina, tik dar aršesnė, nes organizmas buvo alinamas jam visai nereikalingomis medžiagomis, kurios visai pribaigė gyvybines jo funkcijas – imunitetą. Juk priežastis nebuvo pašalinta – buvo šalinamos tik pasekmės, o priežastys suaugusiame žmoguje dažniausiai glūdi jo sąmonėje. Ligos, kilusios iš kitų būvių nėra mirtinos. Jas galima lengvai įveikti subalansavus „Ing- Jang“. Sunkiausia subalansuoti tai, kas yra lauke, tai yra sąmonėje.

 Viskas, kas vyksta žemėje, paklūsta keliems ciklams – metų ciklui, mėnesio ciklui, paros ciklui. Metų ir paros ciklas surištas su saule, mėnesio - su mėnuliu. Mes esame sveiki tol, kol paklūstame šiems ciklams. Kai mūsų elgesys kuriame nors iš keturių būvių neatitinka šių ciklų fazės, mes juntame vienokį ar kitokį diskomfortą, kuris gali pasireikšti nuo blogos nuotaikos iki sunkiausios ligos – priklausomai kaip ilgai tai mes darome.

 Jeigu paklaustumei astrofizikų koks dažnis dominuoja kosmose, jie tau atsakytų – 0,7 Hz/s Tai yra 42 ciklai per minutę.Tai yra skaičius, kuris užduoda pradžią   gyvybės žemėje optimaliausiam vystymuisi ir egzistavimui. Žmogaus organizmas ilgiausiai gyventų, jeigu jo širdis plaktų štai tokiu dažniu -   42 kartai per minutę (jogų ir gerai treniruotų žmonių širdis ramybės būsenoje būtent tokiu dažniu ir plaka). Plakanti tokiu dažniu širdis naudojasi kosmoso pulsacija, rezonuodama su ja. Išderintame organizme širdis plaka ne rezonanse su kosmosu ir turi įveikti ne tik organizmo negandas, bet ir kosmoso pulsaciją. Žinoma, 42 kartų širdies plakimo dažnis dominuoja tik miego ir ramybės būsenoje. Dirbant, judant, bėgant širdis priversta plakti dažniau, bet optimaliausiai ji savo darbą atliks, jei dirbsi tokiu intensyvumu, kad jos plakimas būtų kartotinis visai 42 kartų fazei arba bent pusei fazės – 63,84,105,126...Jeigu tavo širdies plakimo dažnumas po darbo atitinka  kurį nors iš šios skaičių sekos, reiškia tavo organizmas dar sugeba prisitaikyti prie kosmoso.

 Procesus kūne valdo galvos smegenys. Tai „generalinis direktorius". Grubiai smegenų veiklą galima būtų padalinti į sąmoningą ir pasąmoningą. Maždaug du trečdalius laiko per parą dominuoja sąmonės veikla. Tik miego metu atsijungia sąmonė ir organizmas reguliuojamas tik iš pasąmonės. Pasąmonės programavimas prasideda dar žmogui esant motinos įsčiose, todėl labai svarbus motinos elgesys nėštumo metu: kokią muziką klauso, kokios   emocijos ir t.t. Jau tuo metu sudėta informacija vaisiui į pasąmonę įtakos jo tolimesnį gyvenimą. Dieną, sąmoningos veiklos metu, kraunama informacija ir į pasąmonę. Per didelės dozės adrenalino surašomos irgi į pasąmonę - tam, kad sekantį kartą tokioje pat kritinėje situacijoje būtų apeitas sąmonės mechanizmas ir reakcija būtų greitesnė į dirgiklį (pavyzdys su karštu arbatinuku - vieną kart nusideginus, visą likusį gyvenimą ,prilietus karštą arbatinuką, reakcija ir atsakas  bus iš pasąmonės). Dalis informacijos į pasąmonę pakliūna tiesiogiai, apeinant sąmonę ir apie ją sužinai tik sapnuose arba įvykus įvykiams, kurių negalima paaiškinti iš sąmonės pozicijų. Dėl šios priežasties visada reikia analizuoti ką ruošies žiūrėti, klausyti, kur ir su kuo ruošies praleisti laiką, kokią darbo veiklą renkiesi.

 Labai svarbi vidinė nuostata aplinkos atžvilgiu. Jeigu tavo požiūris į aplinką bus tik neigiamas, jeigu aplinkoje nematysi teigiamų dalykų, tu savo pasąmonę taip ir suprogramuosi – valdyti kūną destruktyviai. Ir atvirkščiai, jei matysi daugiau teigiamo, nei neigiamo, kūnas bus transformuojamas konstruktyviai. Pavyzdys su citrina. Užtenka tik galvoti apie citriną, ją pjaustyti mintyse ir tavo burnoje prasidės seilėtekis. Minties jėga didžiulė. Dieną ji veikia tiesiogiai, naktį – iš pasąmonės, į kurią mintis sudėjome dieną.

 Kiekvieno žmogaus kelias į ligą yra skirtingas, bet ligos atsiradimo pagrindiniai principai yra visiems vienodi. Juos galima būtų įvardinti taip - priešybių vienybės dėsnio nesilaikymas. Yra tik vienintelis gydytojas, kuris apie tave žino viską ir tik jis gali visada tave pagydyti - tik sudaryk jam sąlygas.To gydytojo vardas - tavo ORGANIZMAS.
 Dabartinei sveikatos sistemai ir jos gydytojams paranku, kad tu sirgtum. Kinų imperatorius, pirmasis išklojęs akupunktūros taisykles popieriuje(jis buvo medikas), savo šalyje išleido tokį sveikatos įstatymą : kuo gydytojo aptarnaujamame rajone daugiau serga, tuo jis gauna mažesnį atlyginimą. Ar ne logiška?

 Jeigu medžiagos atome branduolį laikysi "kietu", tai atstumas iki sekančio atomo branduolio bus keliasdešimt tūkstančių kartų didesnis, nei branduolio skersmuo. Tai ar galima medžiagą, kurią  vadini "kieta", iš tiesų taip vadinti? Juk tame sąlyginai milžiniškame atstume tarp branduolių yra tik laukas arba kitaip sakant - energija bangos formoje. Universaliausias analizavimas visko - analizavimas visko kaip energijos. Gyvenimas - tai energijos kitimas. Kiekvienas kitimas turi amplitudę ir greitį laike, kuris išreiškiamas dažniu, arba kitaip sakant vibracija. Bet kuri vibracija visada turi dvi fazes - sąlyginai teigiamą ir neigiamą. Sveikas ir amžinas gyvenimas - tai pastovios amplitudės ir tų dviejų fazių proporcijos 50/50 išlaikymas (medicinoje tai vadinama teisinga medžiagų apykaita arba metabolizmu, kuris susideda iš katabolizmo ir anabolizmo). Toks variantas galimas tik teoriškai. Praktiškai - teigiamos ir neigiamos fazės proprcijos 50/50  kitimas į kurią nors pusę, veikiant tave gaubiančiai išorinei energijai, visada mažina tavo amplitudę, tai yra tu sensti.

Žmogaus organizmas – pats save besireguliuojantis kūrinys, kuris visada stengiasi išlaikyti tų dviejų fazių pusiausvyrą. Jei tai jam sekasi - tu sensti iš lėto, be ligų. Jei nukrypimai į kurią nors pusę dideli - tu sergi. Jei nukrypimai dideli ir organizmas dėl kažkokių priežasčių negali atstatyti pusiausvyros, tu sergi labai ir miršti. Visa tai ir yra priešybių vienybė. Kiekviena tavo ląstelė turi savo individualų dažnį, kurį nusako joje esančių cheminių elementų  izotopų skaičius ir kiekis. Kitaip sakant kiekviena tavo ląstelė - tai atskiras muzikantas su savo individualia partija didžiuliame orkestre, kurio vardas - organizmas. Kaip ir kiekviename orkestre, muzikantai susiskirstę į grupes - styginių, mušamųjų, pučiamųjų grupė... Kiekviena atskira grupė, tai yra organų sistema turi savo individualų dažnį. Tu sveikas tol, kol visos sistemos vibruoja į abi puses nuo sąlyginio nulio tolygiai - kai tik smičius užstringa kurioje nors pusėje, garso amplitudė ir kokybė krenta, organų sistema suserga. Orkestras dar groja, bet jau nebe taip harmoningai ir skambiai. Jeigu organizmą grubiai suskirstytumei į  organų sistemas, tai gautumei penkias (čia susitarimo reikalas - galima ir smulkiau, bet kuo daugiau - tuo sudėtingiau). Jos būtų:
 

 1.Elektrolitų
 2.Kvėpavimo
 3.Gliukozės skaidymo
 4.Nervinė
 5.pH

Gali organizmą suskirstyti ir kitaip - čia susitarimo reikalas. Idealiausia būtų analizuoti kiekvienos ląstelės darbą, bet tai kvepėtų beprotybe, kurioje nuskęstumei. Todėl, suskirsčius į stambias grupes, galima nustatyti į kurią gi pusę tavo "smičius" nuvažiavo ir sustojo, taip sudarkydamas sistemos, kuriai jis priklauso, skambesį, o kartu ir viso tavo orkestrėlio. Visai nebūtina žinoti kaip vadinasi liga - žaltys ar vėžys - tereikia atstatyti pusiausvyrą ir liga atsitraukia. Poveikis daromas per psichiką, kvėpavimą, vandenį ir maistą.

Tai tiek informacijos į orą. Deja, daugumai reikia „auksinės tabletės“, kurios kelias tradicinis - į skrandį, nuo kurios stebuklingai pagydytų.
Sunkiausia pakeisti sąmonę, kuri vis verčia šokinėti per balas, į vieną iš kurių, vėliau ar anksčiau, įkrenti, nes juk per jas šokinėti patinka, o nustoti  šokinėti taip nesinori.
 
A g e

Rašyti komentarą >> Skaityti komentarus (6)
 
Moterims, ir ne tik...
2012.05.22 HomoSanitus / mis pis
tąvakar, visai nejučiomis, pakėliau   akis  į     tamsą ir    netikėtai                  ją - išvydau joje  nebuvo nieko  labiau už ją pačią, tik  ji  viena,  vienui viena - švelnybių              švelnybė tirščiausia jon    neištiesi   -       rankų, jos nepašauksi                 ir neprakalbinsi, ji   gosli  lyg  visų     moterų moteris, aprėpčių       aprėptis,     ...
Sveikata per verslo prizmę
2012.02.15 HomoSanitus / Age
Mes savo vaikus mokome Pitagoro teoremos, nors tik nedidelės dalies gyvenime ji bus kasdien reikalinga. Mes savo vaikų visai nemokome savęs pažinimo bei pajautimo, nors šie dalykai gyvenime yra patys svarbiausi. Gyvename visuomenėje, kurioje nori ar nenori, bet beveik visi esame priversti būti verslininkais, nes turime pirkti... – maistą. Jo pirkimas – tai sandėris tarp pardavėjo ir pirkėjo, ir šis kasdienis keleto dešimčių litų mažytis sandėris dažnai yra kur kas svarbesnis, nei tie milijonus kraunantys, kurie sudaromi prabangiuose ofisuose. Parduotuvė ar turgus mums siūlo  ir mes  perkame. Arba neperkame. Bet dažniausiai perkame, nes esame kūno  fiziologijos verčiami laikas nuo laiko valgyti. Jų maistas – mūsų pinigai. Parduodu – perku. Ar geri verslininkai esame šiame nuolatiniame ir...
 
Žvilgsnis iš anapus
2012.02.14 HomoSanitus /
Jei  turite benzinu varomą automobilį, kokį kurą pilate į degalų baką? O jei turite dyzelinu varomą – tada kokį pilate? O bandėte pilti kitokį, nei reikia? O gal turėjote norą pilti kitokį? O gal toks noras buvo, ir Jūs net kreipėtės į automobilių  meistrus, kad patartų, ką reikėtų įpilti į benziną, kad jį būtų galima pilti į dyzelinu varomo  automobilio degalų baką, ar į dyzeliną, kad jį būtų galima pilti į benzinu varomą automobilį? Neeee???!!!! Jūs niekada taip nesielgėte? Deja... –Aš žinau, kad negaliu valgyti blynų, bet gi va... Aš labai negerai jaučiuosi, duokite man ko nors nuo skrandžio. –Norėčiau stipresnių vaistų nuo refliukso. Kažkokius gėriau, bet nelabai padėjo, duokite, tik labai stiprių. Aš žinau, man kenkia visi desertai, bet ar gali jų atsisakyti? Ne, ne,...
Richard Dawkins: žmogaus kūnas
2012.02.06 HomoSanitus /
Richard Dawkins - medicinos daktaras, evoliucinis biologas. Visame kūne, visos dalys suprojektuotos pagal kompromiso taisykles. Ar žmogaus kūnas - mašina? Ne, nes mašinos gaminamos identiškos šablonui. Nėra normalaus genomo - tik genai - ir atrankos metu atrenkami tinkamiausi. Organizme yra bakterijos ir jos dauginasi bei vystosi labai greitai, kaip mūsų organizmas gali būti atsparus, jei jis lėtas? Mūsų imuninė sistema kovoja ir turi atminti. Genų atranka veikia panašiai kaip stiklainis pilnas smulkių monetų - išimant tik stambius centus, po kurio laiko lieka visiška smulkmė. Žmogaus akis - tobulumo pavyzdys. Ne tobuliausios akies, bet puikus pavyzdys, iliustruojantis, kodėl kūnas nėra "suprojektuotas" (designed). Akyje yra "akloji dėmė", kur nieko nesimato (beje, visi gyvūnai ją...
 
Dvi ligonių kategorijos
2012.01.15 HomoSanitus / Age
Ligonius visada galima suskirstyti į dvi kategorijas – tipiškus ir netipiškus. Tipiškas ligonis ateina pas gydytoją su nuostata: „Taaaip...ten aš buvau, tą aš jau išbandžiau, pabandysiu dabar nueiti pas šituos – o jeigu padės?!“ Ašis, apie kurią sukasi tipiško ligonio mintys – staiga arba o gal. Tai yra todėl, kad tipiškas ligonis mažai arba visai nesidomi savo būsenos priežastimi. Jį šimtą kartų labiau domina atsakymas į klausimą „Ir ką dabar daryti?“. O tai, savo ruožtu, yra todėl, kad tipiškas ligonis visa savo esybe tikisi išlaikyti nepaliestą tą patį gyvenimo būdą, tą žudančių įpročių, įsitikinimų ir mentalinių nuostatų rinkinį, kurie ir padarė jį ligoniu. Šūksniukai iš serijos „Oi, nu...
Kimatika
2011.12.23 HomoSanitus / Age
Kimatika – tai mokslas apie formas kuriančias bangų savybes. Kimatika tiria bangų savybes, Šį terminą pirmą kartą pavartojo šveicarų mokslininkas Hans Jenny (graikų kalboje „kyma“ - banga). Pirmą kartą fotojuostelėje mokslininkas užfiksavo garso bangos poveikį įvairios kilmės medžiagoms – smėliui, vandeniui, moliui, kurios pabertos ant plieno plokštelės, veikiamos įvairaus dažnio virpesių, sudarydavo tvarkingą piešinį. Piešinio vaizdai priklausė nuo bangos dažnio – kuo aukštesnio dažnio banga, tuo sudėtingesnis piešinys, gautas garso bangų poveikyje. Anglų kalba: Rusų kalba:
 
Kodėl ligų daugėja ir jos sunkėja
2011.12.22 HomoSanitus / Age
Klausimas, kuris kartais suskamba dar nepraradusio  blaivesnio mąstymo dovaną galvoje: „Kodėl susirgimai sunkėja ir jų daugėja? Atsakymas būtų toks      Pagrindinės priežastys, dėl kurių susirgimai nestovi ties kažkokia riba, o auga, yra sekančios: Maistinės     Preparatų iš vaistinės vartojimas     Cheminiai priedai maiste ir gėrimuose, suteikiantys reikiamą „skonį“ ir savybes.     Transformuoti riebalai ir cukraus perteklius.     Vartojimas maistui produktų, kuriuose yra mielės. Aplinkos ir technologinės     Visur prasiskverbiantys technogeninės kilmės elektromagnetiniai laukai (ypatingai pavojingos mobilaus ryšio sistemos).     Automobilių išmetamos dujos, kuriose yra kancerogenai...
Laikai nauji, o dainos senos
2011.09.12 HomoSanitus /
Paracelsą galite pakeisti Revici, Kochu, Samochotskiu....ir kitais genialiais žmonėmis. Niekas nuo to nepasikeis. Tik dekoracijos dabar modernesnės...  Vaizdas filme nėra toks svarbus – esmė yra tekste.
 
Ką rinktis – ketinimą ar norą?
2011.05.02 HomoSanitus / Age
Tie, kam teko užsiiminėti kulkinio šaudymo sportu, žino, jog yra pratimas, kurio metu šaudoma gulomis. Jį atliekant, šautuvo padėtis būna pakankamai stabili, ir taikinio, skirtingai nei šaudant stačiomis, „gaudyti“ nereikia. Tereikia tiksliai nukreipti šautuvo taikiklį į taikinį ir iš lėto, sustabdžius kvėpavimą, švelniai nuspausti gaiduką, ir, jei šoviniai kokybiški bei nėra vėjo, šūviai visi bus centre. Tačiau tereikia nuspaudžiant įsileisti į save mažytę mintelę „O gal nebus centre?“ ir, nors akis rodys, jog taikiklis įprastoje vietoje, o pirštas atlikinės lyg ir tą patį veiksmą, šūvis bus ne į centrą. Gulomis taikliai šaudo ne tie, kurių akis taikli ar tvirta ranka, bet tie, kurie sugeba viso pratimo metu neįsileisti į save...
Mėsėdžiams pasninkas būtinas
2011.04.22 HomoSanitus / Age
Ar ne keistai atrodo gausiai parduotuvės vežimaitį prisikrovusiam maisto produktų dabartinių laikų žmogui liesas senuolis, kuris pergyveno badmečio, tremčių laikus ir sulaukė garbaus devyniasdešimtmečio  amžiaus. Visi gerai žinom kiek pragyveno, pavyzdžiui, buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras J.Urbšys. Skaitant jo, tremtinio gyvenimo istoriją, nejučiomis mintin atkeliauja klaustukas – kaip gi čia gaunasi, juk nei normalaus maisto, nei tuo labiau vitaminų ar papildų, kai jų labiausiai reikėjo, negavo, o pergyveno ne vieną?  Matyt organizmui lygiai taip pat svarbu laikas nuo laiko maisto visai negauti,  ir ypač, jei žmogus yra mėsėdis. Jei žvelgsime į patį geriausią mokytoją – gamtą, tai joje pamatysime, kad visi gyvūnai periodiškai neturi maisto. Šiaurėje maisto sumažėja žiemą,...
 
Liktarna pakliuvusiam tunelin
2011.04.16 HomoSanitus / Age
Tik tas, kas žino labai daug, supranta, jog žino pakankamai mažai. Dažnas skaitytojas komentaruose klausia apie vieną ar kitą ligą ar negalavimą, prašo tai paanalizuoti detaliau. Toks prašymas   yra neteisingas savo esme, nes ligų žmogaus gyvenime iš tikro nėra. Tėra medžiagų apykaitos sutrikimai, dar kitaip sakant – disbalansai, yra įgimti organizmo ypatumai ir dar yra traumos. Traumos gali būti tiek fizinės, tiek psichinės. Abiem atvejais organizme tai pasireiškia irgi medžiagų apykaitos sutrikimu. Sutrikimų klasifikavimas į ligas pagal simptomų pasireiškimus yra neteisingas. Organizme esantis vienas ir toks pats sutrikimas gali pasireikšti  skirtingomis ligomis. Pavyzdžiui, jei organizme trūksta kokios nors aminorūgšties ir ląstelė negali pastatyti savo specifinio baltyminio...
Ex post facto
2011.03.24 HomoSanitus / Donatas T
Po sunkios darbo savaitės, sėdėdamas prie TV ir žiūrėdamas kakadu, švenčiau sekmadienį. Bejunginėjant kanalus, dėmesį patraukė nacionalinio transliuotojo laidos apie sveikatą „Pulsas“ rodyta istorija apie ką tik gimusią mergaitę, kuriai buvo atlikta operacija, ištaisiusi kompleksinę įgimtą širdies ydą. LTV „Pulsas“ 2011 03 06 Be abejo, mažylės tėvams šis įvykis atrodo kaip pats didžiausias gyvenimo stebuklas, medikams – didelė chirurgijos mokslo pergalė, o plačiajai visuomenei – tai humanizmo ir techninės pažangos triumfas, įkvepiantis pavyzdys, neleidžiantis suabejoti mūsų civilizacijos pasirinkto kelio tiesumu ir moralumu. Tačiau kokia bus šios mergaitės gyvenimo kokybė? Ko gero, ji niekada negyvens pilnavertiškai: operaciją lydės operacija, tyrimas keis...
 
Mūsų rankos
2011.01.11 HomoSanitus / Rūta S.
Prie vaistinės yra nedidelė ambulatorija. Girdžiu, kaip seselė (dabar slaugytoja) dejuoja, kad labai daug žmonių, kad daug lėtinėmis ligomis sergančių kreipėsi norėdami išsirašyti vaistus. Neiškenčiu: –Jūs labai blogai dirbate, nes jei dirbtumėte gerai, visi jūsų pacientai būtų sveiki. –Tu taip garsiai nekalbėk, nes tada vaistinė subankrutuos ir tave atleis iš darbo, - pasigirsta balsas iš gydytojos kabineto..... Susiimu ranka už burnos ir tyliai pėdinu į „savo teritoriją“. Dirbti. Kad nesubankrutuotų ir neatleistų. Valgyti tai norisi. Prieš mane jaunas dailus vyras. Tiesia man kompensuojamų vaistų receptų knygelę. Atsiverčiu. –Na va,  - išsprūsta man. –O taip, - atitaria jis. –Toks jaunas ir tokia liga. –Taip. Knygelėje matau –...
Tyliausia metų aušra
2011.01.02 HomoSanitus / Age
Sausio pirmoji. Už lango ramiausias metų rytas. Telefonas voliojasi visas sutinęs, vakarykščių šviežių žinučių su šventiniais pasveikinimais ir palinkėjimais prisirijęs. Skaitinėju jas ir mąstau. Kodėl žmonės man linki sveikatos? Juk aš jos turiu pakankamai. Kodėl žmonės man linki pinigų? Juk aš jų turiu tiek, kiek man reikia tam, kad normaliai gyventi. Kodėl jie linki man laimės? Išeitų, kad aš jos neturiu. Kodėl, jei man kažko trūksta, susvaigę nuo masinės psichozės, linki tik vieną naktį metuose? Ar dėl to, kad kažkam šovė į galvą paskelbti, jog ši naktis stebuklinga ir mano, jog aš esu savo smegenų sugebėjimais vis dar arba jau vaikas? Mes visi esame „pasodinti ant adatos“. Badomės be atvangos patys ir mokome to amato savo vaikus. Skirtumas gal tik tas, kad...
 
Ar padarys žmogų laimingesniu jo skrydis į Marsą?
2010.09.24 HomoSanitus / Age
Medikams gerai žinoma, kad jeigu žmogus ilgą laiką, o dar blogiau – nuo vaikystės nenaudojo kokios nors savo galvos smegenų dalies, tai ji negrįžtamai praranda savo funkcinius gebėjimus ir atrofuojasi. Pavyzdžiui, jei žmogus buvo aklas nuo vaikystės, tai jam suaugus ir atstatant regėjimą suaugusiam (o tokie atvejai medicinoje žinomi) negalima pilnai atstatyti regėjimo funkcijos. Toks žmogus taip ir neišmoks piešti tai, ką pamato, bet  mokės nupiešti tik  tai, ką apčiupinės pirštais. Tipiškas pavyzdys iš medicinos praktikos: buvusio nuo vaikystės aklo paciento, kuriam atstatytas regėjimas suaugusiame amžiuje, paprašė nupiešti savo namą. Jis jį nupiešė, bet... tik iki to aukščio, iki kurio jis galėjo pasiekti pirštais ir apčiupinėti. To, kas buvo...
Ar galima išgyti ir gerai jaustis nieko nedarant?
2010.01.22 HomoSanitus / Age
Galima. Bet tik vienu atveju – jei jūsų pusbrolis yra ...  Dievas. Ar sunku išmokti vaikščioti ant dviejų kojų? Prisiminkite kiek gūzų ir mėlynių lydėjo šį jūsų kadaise praeitą procesą. O kalbėti? Kiek šveplavote ir gargaliavote tik jums vienam tuomet  suprantamus garsus? Bet išmokote. Išmokote, nes labai to norėjote. Ir to labai atkakliai siekėte. Griuvote, kėlėtės ir vėl bandėte. Veblenote tol, kol liežuvis išmoko paklusti jūsų norams. Ir taip, kol supratote kaip tai daroma. Aš noriu vaikščioti, bet nenoriu to mokytis. Tegul tai padaro kas nors kitas už mane. Aš noriu mokėti kitą kalbą, bet nenoriu to mokytis. Tegul tai padaro kas nors kitas už mane. Aš noriu būti sveikas, tačiau nenoriu to mokytis. Tegul tai padaro kas nors kitas už mane....
 
Medicinos eretiko išpažintis
2009.12.11 HomoSanitus / R.S.Mendelsohn
Robertas S. Mendelsonas (926-1988), žymus Amerikos pediatras, gimė Čikagoje. Medicinos gydytojo laipsnį gavo baigęs 1951 metais Čikagos universitetą. Žymus savo radikaliu požiūriu į mediciną. Ypatingai kritikavo pediatrinę praktiką, vakcinavimą, akušeriją, gydytojus-vyrus, dirbančius akušerijoje. Pasisakė prieš koronarinių arterijų šuntavimą, reguliarias krūtinės  apžiūras moterims   rentgenu, siekiant  išsiaiškinti vėžinius krūties susirgimus. 20 metų dėstytojavo Šiaurės-Vakarų universitete medicinos fakultete, tiek pat metų buvo asocijuotu pediatrijos, visuomenės sveikatos ir profilaktikos medicinos profesoriumi Iljinojaus universitete. 1980 pradžioje buvo Nacionalinės sveikatos federacijos prezidentu. Vadovavo Iljinojaus valstijos Medicinos licencijavimo komitetui. Aktyviai...
Devyni amatai , o dešimtas ...sotis
2009.06.03 HomoSanitus / Age
Kai žvilgsnį domina tik kokia nors viena siaura  sritis,  į ją gilinantis - akis nebetreniruojama. Ilgainiui ji jau aplinkos nebemato – tam jai reikia akinių. „1920 metų pradžioje filosofas K.D.Broudas įvedė terminą „netikėtos savybės“... kurios pasireiškia tik esant tam tikro lygio sudėtingumui, bet neegzistuoja esant žemesniam sudėtingumo lygiui. Biologų  iškeltos idėjos ... sudarė sąlygas atsirasti naujam mąstymui – sisteminiam mąstymui, besiremiančiam ryšiais, santykiais, kontekstu. Sisteminio mąstymo požiūriu, esminėmis organizmo, arba gyvos sistemos,  savybėmis yra visumos savybės, kurių neturi nė viena atskirai paimta jo sudėtinė dalis. Didžiausiu šoku XX amžiaus mokslui tapo faktas, kad negalima sistemos  suprasti analizės pagalba. Dalių savybės...
 
Sveikas gyvenimo būdas
2008.10.25 HomoSanitus / Age
Pasaulis yra nuolatiniame kitime. Pirminė to priežastis -  nuolatinė visatos pulsacija ir plėtimasis. Dėl šios priežasties visa gyvybė irgi kinta ir, norėdama kuo ilgiau išlikti laike, ji turi kuo geriau prisitaikyti prie aplinkos. Gyvūnai tą tik ir tedaro – prisitaiko prie aplinkos. Mes gi, civilizuotieji žmonės, iš paskutiniųjų stengiamės ne patys keistis, bet pakeisti gyvenamą aplinką ir pritaikyti ją savo reikmėms. Sangrąžinės dalelytės „si“ mums nereikia. Mes ją pametėm bevystydami savo civilizaciją. Tik ar ilgam? Juk keisdami aplinką taip iki galo ir nepažinę visų jos kitimo dėsnių bei ryšių, elgiamės labai neapdairiai. Tai tolygu bandymams neutralizuoti sprogmenį, iki galo nežinant jo veikimo principo. Blogiausia, kad to iš tikro jau įvykusio sprogimo nelabai kas nori matyti ir jį...
Žmogus, gebėjęs sėkmingai operuoti purve
2008.09.09 HomoSanitus / Age
Aleksandras S. Samochotskis gimė Odesoje, 1890 metais ir pragyveno 96 metus. Vien šis faktas vertas pagarbos, nes Odesos gyventojų gyvenimo trukmė viena trumpiausių buvusioje TSRS teritorijoje. A.Samochotskis baigė Odesos universiteto medicinos fakultetą ir pirmojo pasaulinio karo metu dirbo chirurgu fronte. Pirmuosius savo atradimus gydytojas padarė sunkiose apkasų sąlygose, kur tradicinė medicina buvo bejėgė prieš visiškai antisanitarines darbo salygas, gangreną ir sepsį. Būtent ten, visiškai nesteriliose sąlygose, A.Samochotskis atrado, kad, esant tam tikrom aplinkybėm, žmones galima operuoti ir tranšėjų purve, neplautomis rankomis, purvinu nesteriliu instrumentu, tuo pačiu išvengiant kokių nors didelių komplikacijų pacientų sveikatai. Dauguma gydytojo pacientų ne tik išgyvendavo, bet ir...
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 
Kas mano, jog savo sveikata be problemų pasirūpins, būdamas amžinoje tinginystėje, tas elgiasi taip pat kvailai kaip ir žmogus, kuris stengiasi tylėdamas patobulinti savo oratoriškus sugebėjimus.
Plutarchas
Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Naujausi komentarai
Anita Martina
2015-06-21 16:42:11

Mintis
2015-06-21 13:42:22

Reikia
2015-06-21 12:29:50

Išmintis
2015-06-21 11:15:01


2015-06-20 18:26:54


2015-06-20 17:29:26

Bet
2015-06-17 22:04:54

Tomas
2015-06-13 00:43:23

Straipsnis
2015-06-11 21:39:14


2015-06-11 18:45:02

Mrs Paula
2015-06-11 00:27:32

Asta
2015-06-10 16:18:42

Autoriui
2015-06-09 23:17:25

join the illuminati today
2015-06-08 04:00:27

Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės