Apie projekt? Homo Sanitus Animizmas Angelina Zalatorien? Kambarys Nr.9 Forumas
Turinys

Darbas Vilniuje
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
nuo 2008.09.01
Kvailintoja, kuri vadinasi – Mendelejevo Lentel?
Pagrindinis / Kambarys Nr.9 / Turinys / Kitas mokslas / Kvailintoja, kuri vadinasi – Mendelejevo Lentel?
Apie Mendelejevo lentelę yra daug kalbama, ja naudojasi chemikai, fizikai ir kartais paprasti mirtingieji, kuriems dar šis tas liko galvose apie ją iš tų laikų, kai mokyklos suole ji buvo kalama kiekvienam atmintin. Na, o nesinaudojantys ja prarado ir praranda nedaug – ne viskas toje lentelėje yra teisybė, nes su Mendelejevu ji turi bendro tik tiek, kad ir  naudojama šiandien, ir kadaise Mendelejevo kurtoji yra lentelės. Ir tik tiek.

Pagrindinė Mendelejevo lentelės informacija yra žinios apie medžiagų atominius svorius.

Tai štai, medžiagos gamtoje turi skirtingą svorį todėl, kad jos skirtingai sugeria gravitacinę materiją (gravimateriją), o ne dėl tos priežasties, kad turi skirtingus kiekius kažkokių mitinių rutuliukų-elektronų, rutuliukų-protonų ir rutuliukų-neutronų tokiuose pačiuose mitiniuose rutuliukuose-atomuose, kaip to moko Mendelejevo lentelė ir šleifu besitęsiantys nuo jos moksliniai veikalai. Medžiagos yra skirtingo graviskopiškumo, taip, kaip jos yra skirtingo higroskopiškumo arba šiluminio talpumo (teisingiau būtų vadinti  energoskopiškumo, nes „šiluma“ – tai visgi  pojūtis), skirtingo gebėjimo kurti šilumą ir t.t. Vėl gi, teisingiau bus sakyti sugebėjimo dauginti energiją, nes šiluminiuose procesuose visada dauginasi keletas energomaterijos rūšių, ir kaip taisyklė, tampa ne tik šilčiau, bet ir, pavyzdžiui, šviesiau.

 Visuose cheminiuose ir fiziniuose procesuose dalyvauja ir gravimaterija. Mendelejevo periodinė cheminių elementų sistema gali būti sudaryta skirtingai – priklausomai nuo to, kam kokios elementų savybės atrodo svarbesnės.

Mendelejevo periodinės cheminių elementų sistemos gerbėjų bėda yra ta, kad ja bando aiškinti medžiagų cheminių ir fizinių savybių skirtumus vidiniais, taip vadinamos  „elementų“ atominės sandaros skirtumais.

Gamtoje niekas neturi atominės sandaros!

Nėra gamtoje jokių elementų, elementarių dalelių ir visokios kitokios išgalvotos „smulkmės“!!! Visa tai tik virtualios pirmųjų „gamtos bandytojų“ fantazijos, nejučia virtę privalomais mokytis dėsniais.

Iš medžiagos negalima išskirti nepriklausomo vienetinio objekto, turinčio tos medžiagos savybes. Ne taip ji sudaryta! Vientisa joje viskas!

Žmogaus bandymas pilnai suvokti gamtinio „gaminio“ sandarą pasmerktas klaidai. Todėl pakanka bendrais bruožais žinoti tik tai, kas yra akivaizdu. O štai išstudijuoti gamtinio objekto ar reiškinio elgesį ir savybes yra visuomet naudinga ir duoda šimtaprocentinį teigiamą efektą. Todėl žodį „sudarytas“ reikia taikyti tik dirbtiniems, o ne gamtiniams reiškiniams ar objektams.

Kaip manote, ar norėtų kokios nors už mus intelektualesnės būtybės su mumis, civilizuotaisiais bendrauti? Manytume, kad ne, nes jiems nelabai patiktų mūsų įsikalta į galvą pati keisčiausia (švelniai pavadinant) mintis, jog būtybė žmogus yra visatos išrinktasis ir genialusis. Mūsų įsitikinimas, kad žmogus yra dievo išrinktasis ir vainikuotasis padaro mus kurčiais, kaip kurtinius – tuoktuvės. Ir todėl realistiško intelekto  net ir likučiais mes nespindime, nes prisikūrę „mokslinių“ fantazijų klupinėjam, kaip akli kačiukai. Tik vaikai prisifantazavę taip džiaugiasi, kaip mes prisikūrę savo “mokslinių pasiekimų“. Mūsų intelektas taip ir neišauga iš tos jo užuomazgos, kuri yra pasėta mumyse.

Vaikai, kurie mokykloje mokosi Mendelejevo periodinę cheminių elementų sistemą, galvoja, kad dėdė Mendelejevas ją tokią ir sukūrė. Deja, vaikučiai šiame jų gyvenimo epizode yra eilinį kartą jau dabar nesąmoningai kvailinami (kadaise tai kažkieno buvo padaryta šio kvailinimo pradžia sąmoningai – pelnytis, o pasipelnius ir ir valdyti). Gaila, kad dvasios balso neturi. Išgirstumėte ką ir kaip „gražiai“ dabar jums pasakytų Mendelejevo dvasia.

Argumentum ad rem

Paskutinį kartą tikroji ir nesudarkyta Mendelejevo Lentelė pasaulį išvydo 1906  metais Sankt-Peterburge (vadovėlis „Chemijos pagrindai“,  VIII leidimas). Ir tik praėjus 96 metams galite ją dabar  išvysti tokią, kokią ją įsivaizdavo jos autorius:
Staigiai mirus D.I.Mendelejevui ir pasitraukus iš gyvenimo jo ištikimiems kolegoms, jo Rusų Fizikų-Chemikų Draugijos nario ir bendražygio sūnus Borisas Nikolajevičius Menšutkinas pakėlė ranką prieš Mendelejevo kūrinį. Žinoma, jis tik  vykdė užsakymą (priešingu atveju lentelė dabar vadintųsi Mendelejevo-Menšutkino Lentele), nes naujoji reliatyvumo paradigma (o kas jos oficialus autorius tikimės, kad žinote) reikalavo pasaulinio eterio idėjos atsisakymo. Ir todėl šis reikalavimas buvo dogmatizuotas, o Mendelejevo darbas falsifikuotas.

Pagrindinis Lentelės sudarkymas – „nulinės grupės“ perkėlimas į lentelės galą, dešinėn, ir „periodų“ įvedimas. Tokia, iš pirmo žvilgsnio nekalta, manipuliacija logiškai paaiškinama tik kaip sąmoningas pagrindinės metodologinės grandies Mendelejevo atradime pašalinimas: periodinė elementų sistema savo pradžioje, ištakose, tai yra  viršutiniame kairiajame kampe privalo turėti nulinę grupę ir nulinę eilę, kurioje randasi elementas „X“ (pagal Mendelejevą – „Niutonis“), – tai yra pasaulinį eterį.

Dar daugiau, būdamas vieninteliu visos Lentelės išvestinių elementų sisteminančiu elementu, šis elementas „X“ yra visos Mendelejevo lentelės argumentas. Pagal Mendelejevą, lentelės nulinės grupės perkėlimas į jos galą sunaikina pačią pirminę  visos elementų sistemos idėją.

Kad būtų akivaizdžiau – neverstas paties D.I.Mendelejevo žodis:

«... Если же аналоги аргона вовсе не дают соединений, то очевидно, что нельзя включать ни одну из групп ранее известных элементов, и для них должно открыть особую группу нулевую ... Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе составляет строго логическое следствие понимания периодического закона, а потому (помещение в группе VIII явно не верно) принято не только мною, но и Браизнером, Пиччини и другими ... Теперь же, когда стало не подлежать ни малейшему сомнению, что перед той I группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньше, чем у элементов I группы, мне кажется невозможным отрицать существование элементов более лёгких, чем водород. Из них обратим внимание сперва на элемент первого ряда 1-й группы. Его означим через «y». Ему, очевидно, будут принадлежать коренные свойства аргоновых газов ... «Короний», плотностью порядка 0,2 по отношению к водороду; и он не может быть ни коим образом мировым эфиром. Этот элемент «у», однако, необходим для того, чтобы умственно подобраться к тому наиглавнейшему, а потому и наиболее быстро движущемуся элементу «х», который, по моему разумению, можно считать эфиром. Мне бы хотелось предварительно назвать его «Ньютонием» - в честь бессмертного Ньютона ... Задачу тяготения и задачи всей энергетики (!!! - HS) нельзя представить реально решёнными без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояния. Реального же понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его химизм и не считая его элементарным веществом» («Попытка химического понимания мирового эфира». 1905 г., стр. 27).

«Эти элементы, по величине их атомных весов, заняли точное место между галлоидами и щелочными металлами, как показал Рамзай в 1900 году. Из этих элементов необходимо образовать особую нулевую группу, которую прежде всех в 1900 году признал Еррере в Бельгии. Считаю здесь полезным присовокупить, что прямо судя по неспособности к соединениям элементов нулевой группы, аналогов аргона должно поставить раньше (!!! - HS) элементов 1 группы и по духу периодической системы ждать для них меньшего атомного веса, чем для щелочных металлов.

Это так и оказалось. А если так, то это обстоятельство, с одной стороны, служит подтверждением правильности периодических начал, а с другой стороны, ясно показывает отношение аналогов аргона к другим, ранее известным, элементам. Вследствие этого можно разбираемые начала прилагать ещё шире, чем ранее, и ждать элементов нулевого ряда с атомными весами гораздо меньшими, чем у водорода.

Таким образом, можно показать, что в первом ряду первым перед водородом существует элемент нулевой группы с атомным весом 0,4 (быть может, это короний Ионга), а в ряду нулевом, в нулевой группе - предельный элемент с ничтожно малым атомным весом, не способным к химическим взаимодействиям и обладающий вследствие того чрезвычайно быстрым собственным частичным (газовым) движением.

Эти свойства, быть может, должно приписать атомам всепроникающего (!!! - HS) мирового эфира. Мысль об этом указана мною в предисловии к этому изданию и в русской журнальной статье 1902 года ...» («Основы химии». VIII изд., 1906 г., стр. 613 и след.).

Taigi barzdoto senelio  pasirinktas kelias vedė mus bent jau teisingesne kryptimi, nei ūsuoto dėdulės sukurptas matematinis modelis, paskandinęs mus iliuzinių elektronų orbitose ir milijardus kainuojančių greitintuvų tuneliuose.

Rašyti komentarą >> Skaityti komentarus (28)
 
Žemės planeta
2010.10.10 HomoSanitus / Age
Silicio slėnio, Skolkovo ir kitų melagingų mokymų skleidėjų neraštingumo likvidavimas. Šiuolaikinis mokslinis Žemės modelis atrodo taip: 1.Vidutinė temperatūra Žemės paviršiuje yra maždaug 15 laipsnių pagal Celsijų.  (Faktas) 2. Vulkaninė lava 100 km gylyje yra 1200-1250 oC  temperatūros.  ( Faktas) 3. Temperatūra 400 km gylyje, pagal mokslininkus, yra maždaug 1600 oC.  ( Spėjimas) 4. Žemės branduolyje temperatūra apie 4000-5000 oC.  ( Spėjimas) Iš to matome, kad mokslininkai teigia, kad Žemė viduryje yra išlydytas ir perkaitintas tankios medžiagos „lašas“, bet kartu šalta paviršiuje ir dar padengta vandeniu. (!) Be to, temperatūra vidiniame lydale, atseit, skirtinga ir didėja į gylį maždaug nuo 1000 iki 5000 oC. Taigi,...
Anglies dvideginio slėgis mokslininkų neuronuose
2010.10.09 HomoSanitus / Age
Kažkas mums nematomas žiūri į mus per mums nematomą angą ir mintija:  – Ką  jūs  čia  fantazuojat, durneliai,  jūs  gi  neturite  net  tam  tinkamo organo, kad pilnai suvokti kaip visa tai, kas jus supa, yra platu, gilu ir be galo sudėtinga... Prieš jus dar viena informacinė „bomba“ pilkiesiems dangalams galvose ir ji skirta tiems, kuriems jie  dar nepajuodavo nuo makaronų dorojimo tiek burna, tiek akimis iš TV ekranų ar laikraščių, ir dar kol kas sugeba savo neuronuose (skirtingai nei mokslininkai) suvesti galus kas yra kas. Istorija mena laikus, kai žmonės, teisingai suvokiantys realybę ir apie tai garsiai kalbantys, inkvizicijos buvo deginami laužuose. Ar kas nors pasikeitė nuo tų laikų? Nedaug. Gal tik malkas taupo dabar labiau, nes ir valdantieji jau...
Paieška
Prisijunkite Facebook'e
 

Kartais geriau kaimo gydytojas, nei filosofijos daktaras.
Liaudies išmintis

Forumas
HS Forumo taisyklės
(4 pranešimai)
paskutinis 2014-08-28 23:55:59
Bendrieji sveikatos klausimai
(40 pranešimai)
paskutinis 2014-03-03 18:24:44
Apie viską-NUOMONIŲ KOKTEILIS
(19 pranešimai)
paskutinis 2013-03-16 11:12:27
Animizmas
(2 pranešimai)
paskutinis 2011-05-19 14:24:54
Content protected by
CopySpace Premium
 
2008-2011 (c) Homo Sanitus        E-valdymas: HexaPortal
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės